Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 54 (2015): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 EYLÜL 1880 TARİHLİ BİR LAYİHAYA GÖRE KASTAMONU VİLAYETİ / To The Report Dated 18 September 1880; the Province of Kastamonu Öz   PDF
Esat AKTAŞ
 
Sayı 23 (1996) 1859-1901 YILLARI ARASINDA YUNAN-RUM EDEBİYATINDAN YAPILAN ŞİİR TERCÜMELERİ BİBLİYOGRAFYASI Öz   PDF
ALİ İHSAN KOLCU
 
Sayı 22 (1995) 1877-1878 HARBİ'NE KADAR OSMANLI-RUS MUNASEBETLERİ Öz   PDF
BESİM ÖZCAN
 
Sayı 53 (2014): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE İSPİR KAZASININ İDARİ YAPISI VE NÜFUSU / In The Last Quarter of 19th The Administrative Structure and Population of İspir District Öz   PDF
İskender YILMAZ
 
Sayı 26 (2000) A BRIEF CRITICAL REASSESSMENT OF KIM WITHIN THE TRADITION OF BRITISH COLONIAL NOVEL Öz   PDF
KAMİL AYDIN
 
Sayı 25 (1999) A CRITICAL STUDY ON GOLDING'S NOVELS, 1954-65: "LİTERARY FEATURES AND HUMAN CONFICTS" Öz   PDF
MUKADDER ERKAN
 
Sayı 30 (2003) A GROUP COINS FROM RİZE MUSEUM/RİZE MÜZESİNDEN BİR GRUP SİKKE Öz   PDF
VEDAT KELEŞ
 
Sayı 28-29 (2002) A HARMONIZING APPROACH TO WRITING/UYUMLU BİR YAZMA YÖNTEMİ Öz   PDF
HÜSEYİN EFE
 
Sayı 24 (1997) A SHORT STUDY ON THE SONGS AND SONNETS OF JHON DONNE Öz   PDF
YILDIZ AKSOY
 
Sayı 54 (2015): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ABDULRAZAK GURNAH’NIN “DESERTION” ADLI ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI / A Postcolonial Reading of Desertion by Abdulrazak Gurnah Öz   PDF
Kubilay GEÇİKLİ
 
Sayı 53 (2014): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ABSURDIST RESONANCES in NO EXIT and ENDGAME WITHIN THE FRAMEWORK of EXISTENTIALISM and ABSURDISM / Varoluşçuluk ve Absürdizm Çerçevesinde No Exit ve Endgame’de Absürdist Yankılar Öz   PDF
Zafer ŞAFAK
 
Sayı 53 (2014): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ACAR (Uzun Hikâye) Öz   PDF
Kasımalı BAYALİNOV
 
Sayı 51 (2013): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ADONİS’İN ŞİİRLERİNDE KADIN HAKLARINISORGULAMACI BİR YAKLAŞIM / Questioning of Women Rights in Adonis’s Poems Öz   PDF
Nurullah YILMAZ
 
Sayı 25 (1999) AHLAT'DA BASTON USTALIĞI VE ÜRETİMİ Öz   PDF
KENAN ARINÇ
 
Sayı 24 (1997) AHLAT'DA DOĞAL BARINAKLAR (MAĞARA-KONUTLAR) VE BAZI PREHİSTORİK YERLEŞME İZLERİ Öz   PDF
KENAN ARINÇ
 
Sayı 50 (2013): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi AHMET MİTHAT- SCHOPENHAUER’IN HİKMET-İ CEDÎDESİ Öz   PDF
Veli KILIÇARİSLAN
 
Sayı 23 (1996) AİLE SOSYOLOJİSİ İLE EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN İLİŞKİSİ Öz   PDF
HÜSEYİN AKYÜZ
 
Sayı 30 (2003) AKŞEHİR'İN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLARI/FOUNDATION, DEVELOPMENT AND CITY FUNCTIONS OF AKŞEHİR Öz   PDF
KENAN ARINÇ, MUSTAFA UZANÇ
 
Sayı 22 (1995) ALİ HAYDAR (YULUĞ) BEY'İN BOLU MUTASARRIFLIĞI SIRASINDA KARŞILAŞTIĞI MESELELER (23 Ocak 1919 - 30 Mayıs 1920) Öz   PDF
GÜNAY ÇAĞLAR
 
Sayı 28-29 (2002) ALİ SEDAT MANTIĞINDA DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ/LANGUAGE-THOUGHT RELATIONSHIP IN THE LOGICS OF ALI SEDAT Öz   PDF
HASAN AYIK
 
Sayı 55 (2015): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ANADOLU SELÇUKLU SULTANI III. GIYASEDDİN KEYHÜSREV VE SALTANATININ İLK YILLARI / Anatolıan Seljuk Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev III And The Early Years of Hıs Reıgn Öz   PDF
Yasemin AKTAŞ
 
Sayı 51 (2013): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ANADOLU’NUN PARLAYAN YÜZÜ; KAYILAR / Shining Face of Anatolia: The Kayi People Öz   PDF
Erol KÜRKÇÜOĞLU
 
Sayı 30 (2003) ANAR RIZAYEV'İN İZTİRABIN VİCDANI, O GECENİN SEHERİ VE AĞ LİMAN HİKAYELERİNDE 1937 OLAYLARI/THE 1937 EVENTS IN ANAR RIZAYEV'S İTİRABIN VİCDANI, O GECENİN SEHERİ AND AĞ LİMAN STORIES Öz   PDF
SEDAT ADIGÜZEL
 
Sayı 54 (2015): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ANNE ŞEFKATİYLE Öz   PDF
Andrey PLATONOV
 
Sayı 58 (2017): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ANTAKYA’YI HAÇLILARA TESLİM EDEN HAİN ZIRH USTASI FÎRÛZ / The Armor Master Pyrrhus the Traitor Who Surrendered Antioch to the Crusaders Öz   PDF
Serkan ÖZER
 
Toplam 377 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300-9389