Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 54 (2015): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 EYLÜL 1880 TARİHLİ BİR LAYİHAYA GÖRE KASTAMONU VİLAYETİ / To The Report Dated 18 September 1880; the Province of Kastamonu Öz   PDF
Esat AKTAŞ
 
Sayı 23 (1996) 1859-1901 YILLARI ARASINDA YUNAN-RUM EDEBİYATINDAN YAPILAN ŞİİR TERCÜMELERİ BİBLİYOGRAFYASI Öz   PDF
ALİ İHSAN KOLCU
 
Sayı 22 (1995) 1877-1878 HARBİ'NE KADAR OSMANLI-RUS MUNASEBETLERİ Öz   PDF
BESİM ÖZCAN
 
Sayı 53 (2014) 19. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE İSPİR KAZASININ İDARİ YAPISI VE NÜFUSU / In The Last Quarter of 19th The Administrative Structure and Population of İspir District Öz   PDF
İskender YILMAZ
 
Sayı 26 (2000) A BRIEF CRITICAL REASSESSMENT OF KIM WITHIN THE TRADITION OF BRITISH COLONIAL NOVEL Öz   PDF
KAMİL AYDIN
 
Sayı 25 (1999) A CRITICAL STUDY ON GOLDING'S NOVELS, 1954-65: "LİTERARY FEATURES AND HUMAN CONFICTS" Öz   PDF
MUKADDER ERKAN
 
Sayı 30 (2003) A GROUP COINS FROM RİZE MUSEUM/RİZE MÜZESİNDEN BİR GRUP SİKKE Öz   PDF
VEDAT KELEŞ
 
Sayı 28-29 (2002) A HARMONIZING APPROACH TO WRITING/UYUMLU BİR YAZMA YÖNTEMİ Öz   PDF
HÜSEYİN EFE
 
Sayı 24 (1997) A SHORT STUDY ON THE SONGS AND SONNETS OF JHON DONNE Öz   PDF
YILDIZ AKSOY
 
Sayı 54 (2015): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ABDULRAZAK GURNAH’NIN “DESERTION” ADLI ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI / A Postcolonial Reading of Desertion by Abdulrazak Gurnah Öz   PDF
Kubilay GEÇİKLİ
 
Sayı 53 (2014) ABSURDIST RESONANCES in NO EXIT and ENDGAME WITHIN THE FRAMEWORK of EXISTENTIALISM and ABSURDISM / Varoluşçuluk ve Absürdizm Çerçevesinde No Exit ve Endgame’de Absürdist Yankılar Öz   PDF
Zafer ŞAFAK
 
Sayı 53 (2014) ACAR (Uzun Hikâye) Öz   PDF
Kasımalı BAYALİNOV
 
Sayı 51 (2013) ADONİS’İN ŞİİRLERİNDE KADIN HAKLARINISORGULAMACI BİR YAKLAŞIM / Questioning of Women Rights in Adonis’s Poems Öz   PDF
Nurullah YILMAZ
 
Sayı 25 (1999) AHLAT'DA BASTON USTALIĞI VE ÜRETİMİ Öz   PDF
KENAN ARINÇ
 
Sayı 24 (1997) AHLAT'DA DOĞAL BARINAKLAR (MAĞARA-KONUTLAR) VE BAZI PREHİSTORİK YERLEŞME İZLERİ Öz   PDF
KENAN ARINÇ
 
Sayı 50 (2013): Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi AHMET MİTHAT- SCHOPENHAUER’IN HİKMET-İ CEDÎDESİ Öz   PDF
Veli KILIÇARİSLAN
 
Sayı 23 (1996) AİLE SOSYOLOJİSİ İLE EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN İLİŞKİSİ Öz   PDF
HÜSEYİN AKYÜZ
 
Sayı 30 (2003) AKŞEHİR'İN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLARI/FOUNDATION, DEVELOPMENT AND CITY FUNCTIONS OF AKŞEHİR Öz   PDF
KENAN ARINÇ, MUSTAFA UZANÇ
 
Sayı 22 (1995) ALİ HAYDAR (YULUĞ) BEY'İN BOLU MUTASARRIFLIĞI SIRASINDA KARŞILAŞTIĞI MESELELER (23 Ocak 1919 - 30 Mayıs 1920) Öz   PDF
GÜNAY ÇAĞLAR
 
Sayı 28-29 (2002) ALİ SEDAT MANTIĞINDA DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ/LANGUAGE-THOUGHT RELATIONSHIP IN THE LOGICS OF ALI SEDAT Öz   PDF
HASAN AYIK
 
Sayı 55 (2015) ANADOLU SELÇUKLU SULTANI III. GIYASEDDİN KEYHÜSREV VE SALTANATININ İLK YILLARI / Anatolıan Seljuk Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev III And The Early Years of Hıs Reıgn Öz   PDF
Yasemin AKTAŞ
 
Sayı 51 (2013) ANADOLU’NUN PARLAYAN YÜZÜ; KAYILAR / Shining Face of Anatolia: The Kayi People Öz   PDF
Erol KÜRKÇÜOĞLU
 
Sayı 30 (2003) ANAR RIZAYEV'İN İZTİRABIN VİCDANI, O GECENİN SEHERİ VE AĞ LİMAN HİKAYELERİNDE 1937 OLAYLARI/THE 1937 EVENTS IN ANAR RIZAYEV'S İTİRABIN VİCDANI, O GECENİN SEHERİ AND AĞ LİMAN STORIES Öz   PDF
SEDAT ADIGÜZEL
 
Sayı 54 (2015): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ANNE ŞEFKATİYLE Öz   PDF
Andrey PLATONOV
 
Sayı 58 (2017) ANTAKYA’YI HAÇLILARA TESLİM EDEN HAİN ZIRH USTASI FÎRÛZ / The Armor Master Pyrrhus the Traitor Who Surrendered Antioch to the Crusaders Öz   PDF
Serkan ÖZER
 
Toplam 334 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300-9389