Yayın İlkeleri

- -
1.243 476

Öz


Roman yazı tipiyle 11 punto yazılmalı, satır aralığı 1 pt bırakılmalıdır. Kenar boşlukları (üst 5 cm, alt 6,6 cm, sol 4 cm, sağ 4,3 cm) şeklinde ayarlanmalıdır. Makale, giriş bölümü ile başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı, ara ve alt başlıklarla desteklenebilecek gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmeli, sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır

Tam metin:

PDF