ÖĞRETİMİN YÖNETİLMESİ / Management Of Teaching

Lütfü İlgar
825

Öz


Bilgi çağının gereklerine uygun olarak; bilimsel düşünme yeteneğine sahip, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini bilen, öğrenmeyi öğrenen, diğerleriyle işbirliği ve iletişim kuran yaratıcı ve üretici bireylerin yetiştirilmesinde öğretim oldukça önemlidir. Öğretimin amaçlarına ulaşabilmesi, öngörülen faaliyetlerin her aşamasının en iyi şekilde planlanmasına ve sürecin doğru bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. Öğretimin etkili bir şekilde yönetilmesi öğretmen, öğrenci ve okulun başarılı olması anlamına gelmektedir. Öğretmenin en önemli görevi öğrenci davranışlarını ve öğretimi koordineli bir şekilde yöneterek eğitim-öğretim amaçlarına ulaşmaktır. Bu makalede öğretmenin sınıfı ve öğretimi yönetmesi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Öğretim, Öğretimin yönetilmesi, Öğretme ve yönetme becerileri

 

 In line with the necessities of Information Era, teaching is significant for educating students who have scientific thinking abilities, know the ways of getting information, learn how to learn, cooperate and communicate with others and is creative and productive. Teaching’s accession of goals depends on planning of activities in detail and correct management of process. The effective management of teaching means the success of teachers, students and the school. The most significant role of the teacher is to reach educational goals through directing teaching in coordination with student behaviors. In the current article, teachers’ management of class and teaching process is discussed.

Key Words: Teaching, Management of teaching, Teaching and management skills.