OKUMA STİLLERİ ÖLÇEĞİ: GERÇEKLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ABDULLAH ŞAHİN, BEHİCE VARIŞOĞLU
739

Öz


Bu çalışma  ilköğretim ikinci kademedeki