THEATRICALITY AND ITS EXPLOITATION IN FOREIGN LANGUAGE FRENCH CLASS

Doç. Dr. Hanife Nâlân GENÇ, Sevinç AKDOĞAN
883

Öz


Çalışmamızda Fransızca’yı ele aldığımız bu makale aracılığıyla, yabancı dil öğrenim/öğretiminde tiyatrosallığın ne anlam taşıdığını, pekçok boyutta ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle şu sorulara yanıt bulmaya çalıştık: Neden tiyatrosallığı kullanmalı, onu diğer öğrenim/öğretim tekniklerinden ayıran nedir ve yabancı dil olarak Fransızca’nın öğretimine katkıları nelerdir ? Daha sonra, daha çok uygulamaya dönük bir başka bölümde, yabancı dil olarak Fransızca öğretim dersi için tiyatrosallığın kullanımına dayalı örnek bir izlence düzenleyerek yabancı dil sınıfında uygulanabilir tiyatro tekniklerini sunmaya çalıştık. Kuşkusuz böylesi bir kullanım örnekçesinin amacı kesin bir ders örneği empoze etmek değil, dil öğretmenlerine öğrenenlerin yaşı, dilsel ve iletişimsel düzey ve gereksinimlerine göre değişebilen her zaman kullanıp geliştirebilecekleri bir bakış açısı sunmaktır.Anahtar sözcükler: tiyatrosallık, öğrenim/öğretim, yabancı dil olarak Fransızca, tiyatro tekniği.

By means of this article, we tried to present what the theatricality in the
foreign language teaching / learning is in divers dimensions. Firstly, we tried to respond to the questions such as: why do we utilize theatricality,  who differentiates it from the other teaching/learning techniques and what does it contribute to foreign language french teaching? And then, in the other part especially application, we tried to expose the theatrical techniques utilizable in the language class by formulating the example of theatricality exploitation for the course of foreign language french. Certainly, the aim of this exploitation is not to impose the fix module but to give an idea to language teachers who always will be able to utilize it by varying it according to the age, level and linguistic and communicative needs of their learners.Key  Words:  theatricality,  teaching/learning,  foreign  language  french, theatrical technique.