YABANCI DİL EĞİTİMİ VE MÜZİK: BÜTÜNLÜKLÜ ÖĞRETİM VE ÖĞRENME

Buğra Zengin, Babek Kurbanov
1.542 441

Öz


ÖZET
Bu makale yabancı dil öğretme ve öğrenmedeki önemi dil bilgisiyle eşdeğer
olan kelime bilgisini geliştirmede Gardner'in çoklu zeka kuramında belirttiği
müzikse! zekaya hitap ederken gerek özellikle bu tür zekası diğer zeka türlerine göre
daha kuvvetli olan öğrencilerin gerekse daha kuvvetli olmasa da bir şekilde
müziksel zekaya sahip diğer öğrencilerin, ortak noktaları ses olan müzik ve dilin
uyumla kullanımıyla kelimelerdeki müziksel unsurları metaforik bir biçimde öne
çıkararak yada öğretmeyi kelime öğrenmedeki çağrışımlarında müziği daha etkin
kullanabilecekleri şekilde ayarlayarak kelime bilgilerini geliştirmekle ilgilidir. Bunu
en iyi şekilde başarmanın eğitime bütünlüklü kültürel bakış açılarından yaklaşan ve
branşların birbiri içindeki varlıklarının ve birbiriyle etkileşimde olduklarının
farkında olan otonomiye sahip ve uygulamalarında profesyonel teorisyenlerden
yararlanmakla birlikte, kendi teorilerini de oluşturan postmetod öğretmenlerle
mümkün olacağını düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: yabancı dil eğitimi, miızik, bütünlüklü öğretim


ABSTRACT
This article is concerned with improving the vocabulary in teaching English
as a foreign language to learners with müsical intelligence, especially those whose
musical inteligencss are stronger than the other intelligences, by foregrounding the
musical elements in the words in a metaphorical manner in which music and
language are used harmoniously, or by developing ways of teaching that can make it
possible to help learners become more efficient in associating words1 meanings with
music,
This can best be managed by postmethod teachers who have the autonomy
leading them to develop personal theories as well as making use of professioal
theories, and whose view of education has the cultural perspectives with the
integrity showing their conciousness regarding the overlapping and interactive
nature of disciplines.

Tam metin:

PDF