Yayın politikası

Odak ve kapsam

Bu dergide bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır.

 

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

GEREKLİ DOSYALAR

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Duyurular

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergide yayınlanan yazılann içeriğinden yazarlar sorumludur.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Bilimsel Hakemli bir dergidir.

 

Makale Yayın Süreci

 1. Makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılır, http:http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunikkefd adresinde yer alan makale teslim tutanağı doldurulur. Makaleler ve makale teslim tutanağı sistem üzerinden üyelik yapılarak, gerekli bilgiler doldurularak  başvuru yapılır.
 2. Dergi sekretaryasınca teslim alınan makale içerik uygunluğu, şekil incelemesi ve hakem seçimi için alan editörüne ulaştırılır (7 gün).
 3. Alan editörü tarafından incelenen ve dergide değerlendirilmesi uygun görülen makale için iki hakem önerilir. Önerilen hakemler editör kontrolü sonrası yayın kurulu kararı ile onaylanır. Makale editör tarafından, onaylanan bu hakemlerin değerlendirmesine e-posta yoluyla gönderilir (15 gün)
 4. Hakem raporları tamamlandığında:
  1. Her  iki hakem raporu da “yayınlanabilir”    sonucu içeriyorsa makale dergi yayın kurulu kararı ile yayına kabul edilir, durum sorumlu yazara e-posta ile bildirilir. Makale mümkün olan ilk sayıda yayınlanır.
  2. Hakem raporlarından her ikisi de “yayınlanamaz” sonucu içeriyorsa makale dergi yayın kurulu kararı ile red edilerek kayıt dışına alınır. Bu durum sorumlu yazara e-posta ile bildirilir. 
  3. Hakem raporlarından en az biri “düzeltme”  isteği içeriyorsa makale, hakem raporlarının her ikisi ile birlikte düzeltme isteği ile sorumlu yazara e-posta ile gönderilir. Bir ay içerisinden yazardan istenilen düzeltmeleri yaparak dergi editörlüğüne ulaştırması istenir.
  4. Düzeltme isteyen hakem düzeltme sonrası makaleyi yeniden incelemek isterse,       düzeltilmiş makale yeniden incelenmek üzere bu hakeme tekrar gönderilir(1 ay)
  5. Hakem raporlarından biri “yayınlanamaz”    sonucu içeriyorsa üçüncü hakem ataması yapılır(1 ay)
  6. Bir makalenin değerlendirme süreci, dergimize gönderilmesinden itibaren 3 ile   5 ay arasındadır.
  7. Makalelerin yayın süreci e-posta yazışması ile sorgulanabilir.
  8. Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz. Dergide     yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.

 

Yayın Sıklığı

Dergimiz yılda iki cilt yayınlanır.

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KAPLAN

Yrd. Doç. Dr. Adnan TAŞGIN

Doç. Dr. Barış DEMİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Fatih BOYNİKOĞLU

Doç. Dr. Fatih SEZEK

Doç. Dr. İsmail SEÇER

Doç. Dr. Mete ALIM

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Oğuz DİLMAÇ

Prof. Dr. Osman MERT

Yrd. Doç. Dr. Savaş YEŞİLYURT

Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUŞ

Yrd. Doç. Dr. Zekerya AKKUŞ

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Adnan TEPECİK, Başkent Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet KAÇAR, Kastamonu Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Paşa AYAS, Bilkent Üniversitesi

Prof.Dr.Ali Sinan BİLGİLİ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Ayla OKTAY, Marmara Üniversitesi

Doç.Dr. Başaran GENÇDOĞAN, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Burhanettin DÖNMEZ, İnönü Üniversitesi

Prof.Dr.Betül ASLAN, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz ALYILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr.  Christine Lee Kim Eng, Nanyang Technological University

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ, Bartın Üniversitesi

Doç.Dr. Durmuş KILIÇ, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Enver SARI, Ordu Üniversitesi

Doç.Dr. Erdoğan KÖSE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç.Dr. Esra Özay KÖSE, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr.  Han HYUK CHO, Seoul National University

Prof.Dr.Halil KOCA, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan ŞEKER, Muğla Üniversitesi

Prof.Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Hayati DOAĞANAY, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim Fevzi ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Kemal DOYMUŞ, Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr. Kerim GÜNDOĞDU, Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Laura HAYDEN, University of Massachusetts (ABD)

Prof. Dr. Mark Dressman, University of Illinois at Urbana-Champaign

Doç.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet ENGİN DENİZ, Düzce Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet GÜROL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet TAKKAÇ, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Meral GÜVEN, Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr. Prof. Dr. Mourad Ali EİSSA, Arees University (ABD)

Prof.Dr. Muammer DEMİREL, Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Muhammad Bashir GONDAL, University of Gujrat (Pakistan)

Doç.Dr. Murat TAŞDAN, Kafkas Üniversitesi

Doç.Dr. Mustafa CİHAN, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa SÖZBİLİR,  Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr. Mücahit DİLEKMEN, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Neriman ARAL, Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Nurtaç CANPOLAT, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Özcan DEMİREL, Yakındoğu Üniversitesi

Prof.Dr. Ramazan SEVER, Giresun Üniversitesi

Prof.Dr. Raşit ZENGİN, Fırat Üniversitesi

Doç.Dr. Recep ÇAKIR, Amasya Üniversitesi

Doç.Dr. Refik DİLBER, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Remzi Y. KINCAL, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Rengin ZEMBAT, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Sedat SEVER, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Stefano TRINCHESE, University of Chieti Pescara

Prof.Dr. Suat UNGAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Şerafettin KARAKAYA, Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Şükrü ADA, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Tayyip DUMAN, Bozok Üniversitesi

Prof.Dr. Tuğba YELKEN, Mersin Üniversitesi

Doç.Dr. Ufuk ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Vedat ÖZSOY, TOBB Üniversitesi

Prof.Dr. Yasin SOYLU, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Zeki KAYA, Gazi ÜniversitesiISSN: 1302-3241