Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ TÜKETİM TOPLUMUNA SİNEMASAL BİR YAKLAŞIM: FIGHT CLUB / A CINEMATIC APPROACH TO CONSUMER SOCIETY: FIGHT CLUB Öz   PDF
Göksel Göker, Polat S. Alpman
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ TÜRK MEDYASINDA “OLAĞANDIŞI” NIN HABERLEŞTİRİLMESİNE ETİK BAĞLAMDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM/ A CRITICAL APPROACH TO FORMING AS NEWS OF “UNUSUAL” AT TURKISH MEDIA AT ETHICAL CON Öz   PDF
Hakan Temiztürk
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ ÜCRETSİZ GÜNLÜK GAZETELER VE MEDYA PİYASASI/ FREE DAILY NEWSPAPERS AND MEDIA MARKET Öz   PDF
Tuğba Aydoğan
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE "İZAFET ÇERÇEVESİ"NİN GENİŞLETİLMESİNDE BİREYLERİN ROLÜ: TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE İLETİ KAYNAĞI OLARAK BİREY Öz   PDF
Abdulhamit Avşar
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ VAVİEN: VAROLUŞÇU GÖKKUBBEDE YANKILANAN POSTMODERN ÇIĞLIK Öz   PDF
Mustafa Mencütekin
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ YAZILI BASINDA ÖZELLEŞTİRME HABERLERİNİN SUNULUŞU: TEKEL EYLEMİ ÖRNEĞİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA / THE PRESENTATION OF PRIVATIZATION NEWS IN WRITTEN PRESS: A COMPARISON IN EXAMPLE OF TEKEL PROTESTS Öz   PDF
A. Nevin Yıldız Tahincioğlu
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ YAZIM KURALLARI Öz   PDF
Yazım Kuralları
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ YENİ MEDYADA MASAÜSTÜ SÖMÜRGECİLİK KAVRAMI VE DİRENİŞ ALTERNATİFLERİ/ DESKTOP COLONIALISM IN NEW MEDIA AND RESISTANCE ALTERNATIVES Öz   PDF
Ahmet Taylan
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ YEŞİLÇAM SİNEMASINDA BİR AUTEUR / AN AUTEUR IN YESİLÇAM CINEMA Öz   PDF
İrfan Hıdıroğlu
 
Toplam 34 ögeden 26 - 34 arası << < 1 2 


ISSN: 2146-1538