Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ 21. YÜZYIL İLETİŞİM ÇAĞININ YAŞAYAN DÂHİSİ: SLOVAJ ŽİŽEK / THE LIVING GENIUS OF THE 21st CENTURY: SLOVAJ ŽİŽEK Öz   PDF
Nudan Akıner, Bilal Arık
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRK MEDYASINI TAKİP ETME EĞİLİMLERİ / THE APPROACHES OF THE TURKS IN GERMANY TO FOLLOW TURKISH MEDIA Öz   PDF
M.Gökhan Genel
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ ÇAĞDAŞ YAŞAMDA BİLGİYİ TÜKETME SORUNU “BİLİŞSEL OBEZLİK” / INFORMATION CONSUMPTION IN THE MODERN LIFE:“COGNITIVE OBESITY” Öz   PDF
Şenkaya Ören
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ GÖRSEL “İKTİDAR” TASARIMI: AFİŞTEKİ İKTİDAR YA DA İKTİDARI AFİŞE ETMEK/ VISUAL DESIGN OF POwER”: ThE POwER ON ThE POSTER OR POSTER-ING ThE POwER Öz   PDF
Bahar Eroğlu Yalın
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ GÖZETİM TOPLUMUNUN KARŞI ÜTOPYA YÜZÜ: İKTİDAR GÜÇLERİ VE ÖTEKİLER Öz   PDF
İpek Sucu
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN TÜRK İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI / CONTRIBUTIONS OF HILMI ZIYA ULKEN TO THE TURKISH COMMUNICATION HISTORY Öz   PDF
Raci Taşçıoğlu
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ İçindekiler Öz   PDF
Atatürk İletişim Dergisi
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ II. MEŞRUTİYET VE MİLLET GAZETESİ / THE SECOND CONSTITUTIONALISM AND MİLLET NEWSPAPER Öz   PDF
Hakan Temiztürk, Salih Seyhan
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ İLETİŞİM ARAÇLARININ TÜRK AHLAK ANLAYIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
H. Ömer Özden
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ İNŞACI YAKLAŞIM İÇİNDE ÇERÇEVELEME KURAMI VE HABERİN ÇERÇEVELENİŞİ / FRAMING THEORY AND THE FRAME OF NEWS IN THE APPROACH OF CONSTRUCTION Öz   PDF
Elif Küçük Durur
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ KADIN SUÇLULARINA KARŞI POLİSİN YAKLAŞIMI VE İLETİŞİMİN ETKİSİ (ABD ÖRNEĞİ) / THE POLICE RESPONSE FEMALE CRIMINALS AND THE EFFECTS OF COMMUNICATION (BASED ON THE USA CASES) Öz   PDF
Fatih Balcı
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ KENT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN KAMUOYU OLUŞTURULMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ/ THE ROLE OF UNIVERSITIES FOR MOULDING PUBLIC OPINION ABOUT URBAN CULTURE Öz   PDF
Nezahat Bayraktar
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ KÜNYE Öz   PDF
Atatürk İletişim Dergisi
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ KÜNYE Öz   PDF
Atatürk İletişim Dergisi
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ KÜRESELLEŞME VE SALT GÖRÜNTÜSEL MEDYANIN YÜKSELİŞİ/ GLOBALIZATION AND RISE OF MERELY VISUAL MEDIA Öz   PDF
Adem Yılmaz, Hüseyin Ulaş Güdek
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ KURGUSAL GERÇEKLİK BAĞLAMINDA HABER VE GERÇEKLİK İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN REALITY AND NEWS IN THE CONTEXT OF A FICTIONAL REALITY Öz   PDF
Yusuf Yurdigül
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖRNEĞİ/ LEADERSHIP AND EMOTIONAL QUOTİENT; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Öz   PDF
Fatma Gecikli
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ LOJİSTİK HİZMETLERİNDE ENFORMASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ / INFORMATION MANAGEMENT STRATEGIES IN THE LOGISTIC SERVICES Öz   PDF
Derya Tellan
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ MP3 ÇALAR KULLANIMINI GÜDÜLEYEN FAKTÖRLER / MOTIVATION FACTORS USING OF MP3 PLAYER Öz   PDF
Burçin İspir, Ergin Akyol
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ KAMPANYALARINA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nurhayat Yoloğlu
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ OSMANLI DÖNEMİNDEKİ BATI TİPİ SANAT DALLARININ OSMANLI MODERNLEŞMESİNE ETKİSİNİN YAPISALCI BİR BAKIŞLA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
İlkben Akansel
 
Sayı 3 (2012): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ POLİSİN EĞİTİMİNDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARININ YERLEŞMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK YARATICI DRAMA/ CREATIVE DRAMA AS A NEW APPROACH FOR POLICE TRAINING SYSTEM TO APPLY THE CONCEPTS OF HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY Öz   PDF
Arif Kıvrak, Fatih Balcı
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ SİNEMADA ÖZEL EFEKT Öz   PDF
Yusuf Yurdigül, i.Ethem Zinderen
 
Sayı 2 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ SİNEMADA POSTMODERN ARAYIŞLAR Öz   PDF
Naci İspir, Zekeriya Kaya
 
Sayı 1 (2011): ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ’NDE AZERBAYCAN’DA GÖRSEL - İŞİTSEL YAYINCILIK VE HABERCİLİK ANLAYIŞI / AUDIO VISUAL PUBLISHING AND MONITORING MENTALITYIN AZERBAIJAN DURING THE SOVIETS UNIONS Öz   PDF
Vefalı Ensarov
 
Toplam 34 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2146-1538