KENT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN KAMUOYU OLUŞTURULMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ/ THE ROLE OF UNIVERSITIES FOR MOULDING PUBLIC OPINION ABOUT URBAN CULTURE

Nezahat Bayraktar
2.379 1.062

Öz


Eğitim ve öğretim hizmeti veren üniversitelerin günümüzde artık sosyal, kültürel,

ekonomik pek çok sorumlulukları bulunmaktadır. Kuruldukları kentte yaşam düzeyini

yükseltici, kamuoyunu aydınlatıcı ve toplumla uzlaşan faaliyetler göstermektedirler.

Üniversite- kent kültürel iletişiminde kurumun başarısını etkileyen çevrelerle işbirliği ve kabulünü sağlayan iletişim artırılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarıyla

yakın ilişkiler kurulmalı, kent kültürüne ilişkin kamuoyu oluşturulmasında ortak

çalışılmalıdır. Kentin kalkınmasında önemli görevleri olan üniversitelerin, kent ile bütünleşebilmesi için kendini kente iyi tanıtması, kent ile iletişime geçmesi ve yaptığı etkinliklerin ölçümlemesini yaparak memnuniyet düzeyini ölçmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Kent Kültürü, Kamuoyu, Kent Kültüne İlişkin Kamuoyu

Oluşturulması, Üniversite-Kent Kültürü ilişkisi

 

ABSTRACT

Today, universities that gives education and training services have also social, cultural and economic responsibilities. They raise the living standards, public awareness and compromised community activities at the cities that they are established. The communication of the universityurban culture should be increased, for the cooperation and acceptance of the institution that affect the success of communication. Close relationships with çivil society organizations and the common

run with the creation of the popular urban culture should be established.

The universities that have an important role in the development of the city, have

to communicate and measure the level of satisfaction, for introducing the best with the city.

 

Keywords: Urban culture, public opinion, moulding public opininon about urban culture, university-urban culture

 

 

 

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.