KÜRESELLEŞME VE SALT GÖRÜNTÜSEL MEDYANIN YÜKSELİŞİ/ GLOBALIZATION AND RISE OF MERELY VISUAL MEDIA

Adem Yılmaz, Hüseyin Ulaş Güdek
1.854 1.202

Öz


Sahip olunan özgül kimlik, tanım ve yapı bağlamında birbiriyle uyuşmaz görünen

her şeyin gerek yapısal gerekse de kavramsal anlamda iç içe geçtiği bugünün küreselleşen dünyasında, olgular, kavramlar, kültürler arasındaki kaçınılmaz bağlantılılık küreyi kuşatmakta, böylelikle belirli bir “teklik”in, tarihte ilk kez dünyanın tek bir topluma ve kültüre sahip olduğu duygusu giderek yaygınlaşmaktadır. Bu duygunun oluşmasında, bağlamlarından koparılmış ve salt bir imge/ gösterge olarak gerçeğin yerine geçmesi için üretilmiş medya materyallerinin rolü büyüktür. Bugün gelinen noktada, derinliği ve entelektüel arka planı olmayan,

salt görüntüselliği benimsemiş bir dile sahip olan küresel medya, fikir üretiminin, bilgi dağıtımının, diğer bir ifadeyle egemen ideolojinin, üretim ve yeniden üretiminin küresel düzeyde düzenlenmesi ve denetlenmesi anlamına gelmektedir. Medya artık, 21. yüzyılın en yeni sanayisi kollarından birisine dönüşmüştür.

Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, kültür, toplum, medya, imge

 

ABSTRACT

In today’s global world where anything could be intertwined each other both in

structural and conceptual manner whereas they are seem to be non-corresponding in

regards of possessed specific identity, definition and structural aspects, and inevitable correlation in between the cultures are surrounding the globe and in this way the perception of globe having a unique society and culture under the influence of a specific “Unity” is becoming more common. Media materials which have been cut off from its consistency and created to replace the truth as an absolute imaginary construct/indicator, has got a great role in constitution of this perception. In present situation, the global media which is based on merely visual language and lacking intellectualism background and profoundness, means the rearrangement and review of production and reproduction of idea, distribution of

information i.e., hegemony ideology at global platform. Now Media has become the one of the newest industry fields of 21st Century.

Key Words: Globalization, culture, society, media, image

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.