SİNEMADA ÖZEL EFEKT

Yusuf Yurdigül, i.Ethem Zinderen
1.676 4.000

Öz


Çalışma, sinemanın çok çalışılmamış alanlarından biri olan filmlerde özel efekt kullanımını, uygulanan efekt türleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda izleyici alışkanlıklarının ne yönde değiştiği/değişeceği konuları bağla-mında ele almaktadır. Bu başlıklar çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmakla birlikte özel efekt tanımlamaları, özel efekt  uygulamaları ve özel efektin tarihi konuları literatür taraması yöntemiyle, filmlerde kullanılan özel efekt türleri ise içerik analizi yöntemiyle irdelenmiştir.

ABSTRACT

The study approaches the less studied area of cinema, special effect use in the context of applied effect types and as a result of this, in what direction has the viewer’s habit changed or will change in a economical, social and cultural sense. These topics build up the conceptual framework of the

study. Special effect identifications has been studied with special effect applications and method of historical review of special effects’ historical topics; and special effect types used in movies has been studied with content analysis method.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Özel Efekt, Film, Teknoloji, Animatronic, 3D

Keywords: Cinema, Special Effect, Movie, Tecnology, Animatronic, 3D


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.