ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ KAMPANYALARINA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nurhayat Yoloğlu
1.884 797

Öz


Bu çalışmayla, son yıllarda birçok işletme ve kurum tarafından önemsenmeye başlanan, kurumsal iletişim faaliyetleri arasında yer alan sosyal sorumluluk kampanya ve etkinlikleri konusuna bir bakış getirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de yürütülmekte olan ve basında sık sık tanıtımları yapılan sağlık, şiddet, eğitim, çevre ve yardım konularındaki kampanyalara yönelik tutum ve algılamalar araştırılmıştır. Aynı zamanda birer tüketici olan ve kurumların iletişim hedef kitlesi içinde yer alması gereken ön lisans öğrencilerinin sosyal sorumluluk kampanyalarına yönelik tutum ve algılamaları, Amasya Üniversitesi örneği altında incelenmiştir. Hedef kitle üzerinde yürütülen saha çalışması sonucunda 270 geçerli anket analize dahil edilmiş, toplanan veriler istatistiki olarak analiz edilip, yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ön plana çıkan kampanyalara dair bulgular karşılaştırılmıştır.

ABSTRACT

This study aims to investigate social responsibility campaigns /activities and their impacts on undergraduates in Turkey. Social responsibilty activities have been highly regarded by many enterprises, corporates and govenmental institutions for quite a long time. The hypothesis of the study is principally based on the fact that they seem they remain unconcerned to the issue. The objective of the study is to investigate the undergraduate’s attitudes and perceptions towards social responsibility campagins for health, literacy, environment and assistance or campaigns against violency, which are all highly publicized through mass media and conducted throughout Turkey. The subjects of the study is two- year- grade Amasya University undergraduates, whom are also potential consumers and should be considered as target mass within the frame of institutions and corporations basically. The method of the study is emprical and descriptive, including a fieldwork survey.

Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Kampanya, Amasya Üniversitesi, Algı, Tutum

Keywords: Social Responsibility, Campaign, Enterprise, Perception, Amasya University, Turkey


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.