ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRK MEDYASINI TAKİP ETME EĞİLİMLERİ / THE APPROACHES OF THE TURKS IN GERMANY TO FOLLOW TURKISH MEDIA

M.Gökhan Genel
1.666 1.017

Öz


ÖZET

Günlük yaşam pratikleri arasında medya yadsınamaz bir yer işgal etmektedir. Günümüze kadar yapılan iletişim araştırmaları medyanın, birey ve toplumların sosyalisazyon ve politizasyonunda önemli etkilere sahip olduğunu ortaya
koymuştur. Bu araştırma yaklaşık elli yıldır Almanya’da yaşayan ve sayıları üç milyonu bulan Türklerin, Türk medyası
ile olan ilişkilerini, medyayı takip nedenlerini ortaya koymaya yöneliktir. Araştırma, Almanya’da Türklerin en yoğun olarak yaşadığı beş büyük eyalette (Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg, Hessen, Bavyera ve Berlin) biçimsel mülakat yöntemi uygulanarak 450 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kavramlar: Türk Medyası, Almanya’daki Türkler, Medya Eğilimleri

ABSTRACT

The media occupies an undeniable place among other daily life practices. Researches in communication carried out so far
have revealed the fact that the media has significant effects on the socialization and politicizations of individuals and societies. This study is intended to expose the reasons why the Turks, who have a population of about three million in Germany and who have been living in Germany for about fifty years, follow the Turkish media and their relationships with it. The study was carried out in five big states of Germany where the Turks live most densely (Northern Ren Vestfalya, Baden
Württemberg, Hessen, Bavaria and Berlin) through the use of formal interview conducted over 450 persons.

Keywords : Turkish Media, Turks in Germany, tendencies on media


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.