KADIN SUÇLULARINA KARŞI POLİSİN YAKLAŞIMI VE İLETİŞİMİN ETKİSİ (ABD ÖRNEĞİ) / THE POLICE RESPONSE FEMALE CRIMINALS AND THE EFFECTS OF COMMUNICATION (BASED ON THE USA CASES)

Fatih Balcı
1.393 1.390

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı suç ve suçlu bağlamında kadının toplum içerisindeki rolünün incelenmesi ve polisin bu duruma karşı tutumunda iletişimin etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada ABD örneğinden yola çıkılarak polisin kadın suçlarına ve suçlularına karşı tutumu ele alınmaktadır. Polis, görevi gereği suç ve suçlularla mücadele etmektedir ve bu mücadelesinde cinsiyet ayrımında bulunmamaktadır. Bu çalışmada polisin tutumundan önce kadınların ve erkeklerin toplumda suçlu davranışları ve bunlara etki eden faktörler ele alınmaktadır.Daha sonra kadınlar tarafından işlenen suçlar tartışılmaktadır. Son olarak ise polisin toplumdaki kadın suçlulara yönelik tutumunun neler olabileceği ve bu tutumda iletişimin etkisi analiz edilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Suç, Kadın, İletişim, Polis

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate women’s role in society by means of crime and criminals. This study discusses police response to women’s role in crime based on the USA cases. Police are responsible for responding to female criminals and the crimes committed by them. For a complete discussion of police response, first females’ and males’ roles in

crime are defined. The effects, such as social effects, economical effects, and family’s role of female participation in crimes are mentioned. Secondly, the types of crimes committed by females are discussed. Finally, what the police can do about female criminality is analyzed. The three main responses include recruitment of new officers, training programs, and

external changes, such as communication with the other agencies, investigating the research of female criminal profiles, and political support.

 

Keywords: Crime, Women, Communication, Police


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.