MP3 ÇALAR KULLANIMINI GÜDÜLEYEN FAKTÖRLER / MOTIVATION FACTORS USING OF MP3 PLAYER

Burçin İspir, Ergin Akyol
1.445 976

Öz


ÖZET
Son yılların en popüler buluşlarından biri olan MP3 çalarlar özellikle öğrenciler arasında oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bir ses sıkıştırma formatı olan MP3, lisanslı olmayan müzik eserlerinin paylaşılmasına, oynatılmasına, yüklenmesine izin vermektedir. Bu cihaz ortaya çıkana dek, sadece bilgisayar üzerinde MP3 müzik dinlenebilmekteydi. MP3 çalarların üretilmesiyle birlikte internet üzerinden indirilen şarkıların istenilen her yerde dinlenebilmesi, özel arşivlerin oluşturulması mümkün olmuştur. Bu çalışma üniversite öğrencilerinin, MP3 çalar kullanımlarını güdüleyen faktörleri  tanımlamaya yöneliktir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin
demografik özellikleri ve yenilikçilik tutumları da tanımlanmaktadır. Analiz sonucunda güdüleyen beş temel faktör olarak sosyal onay, eğlence, yalnızlıktan kaçma, boş zaman geçirme ve gerçeklerden kaçış olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yenilikçilik tutumlarına ilişkin analiz sonuçları ise MP3 çalarlara uyumlaşan öğrencilerin uyumlaşmayanlara oranla daha yenilikçi bir tutuma sahip oldukları elde edilen bulgulardandır.

Anahtar Kelimeler: MP3 çalarlar, yeniliklerin yayılması, teknolojik uyumlaşma, kullanımlar ve doyumlar.

ABSTRACT
MP3 players, one of most popular invention in recent years, are wide usage of youth population especially. MP3 which
is an audio compression format allows share play and download of unlicensed music production. People can only listens music via computer until this device produced.
With producing MP3 players it’s possible to listen downloaded music form internet, create personal archive. This study tries to identify motivating factors of MP3 player usage of university students. It’s also defined demographic variables
and innovation attitudes of university students in this study. According to the data analysis social approve, entertainment,
avoidance of loneliness, leisure time passing, escaping from facts are found as five motivation factor. Analysis of attitudes toward innovation shows that adopters of MP3 player have more innovative attitudes than non adopters.

Keywords: MP3 players, diffusion of innovation, technologic adoption, uses and gratification


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.