Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 37 (2012) التبادل الثقافى بين الأتراك والعرب / Türkler ve Araplar Arasında Kültürel Değişim / Cultural Relations between Turks and Arabs Öz   PDF
İyd Fethi ABDULLATİF
 
Sayı 34 (2010) التحولات الفلسفية والمعرفية وأثرها في مناهج النقد الأدبي الحديث / Felsefî Değişimler ve Modern Edebî Eleştiri Metotlarına Etkisi/ Philosophical Changes and its Effect on Methods of Modern Literary Criticism Öz   PDF
Desûki İbrahim Muhammed İbrahim
 
Sayı 37 (2012) التراث الشعبى فى مسرح سعد الله ونوس / Sa’dullâh Vennûs’un Tiyatrolarında Folklor / Folklore in the Theatre of Saadallah Wanus Öz   PDF
Reşa Nasır ALİ
 
Sayı 34 (2010) الحياة العلمية والثقافية فى مصر العثمانية / Osmanlı Döneminde Mısır’da Kültürel Yaşam/ The Cultural Life in Egypt in Ottoman Period Öz   PDF
İyd Fethi Abdullatif
 
Sayı 33 (2010) الحياة المصرية فى العصر العثماني / Osmanlı Döneminde Mısır’da Yaşam / The Life Style of Egyptians in the Ottoman Era Öz   PDF
İyd Fethi Abdullatif
 
Sayı 44 (2015) تأملات في دفن الصحابي حجاج بن علاط في ارضروم/ قاليقلا / Sahabî Haccâc b. İlât’ın Erzurum/Kalikala’da Defni Hususunda Mülahazalar / Considerations whether Hajjâj b. Ilât had been buried in Erzurum/Kalikala Öz   PDF
Mücahid Cemal el-HOUT
 
Sayı 37 (2012) فواصل الآيات القرآنية التى تشمل أسماء الله الحسنى / Allah’ın Güzel İsimlerini İhtiva Eden Ayet Fasılaları / Verse Passages of The Koran with Excellent Names of Allah Öz   PDF
Desûkî İbrahim Muhammed İBRAHİM
 
Sayı 32 (2009) قراءة بنيوية في شعر الحداثة / Modern Şiirde Yapısalcı Okuma / Structural Reading in Modern Poetry Öz   PDF
Desûki İbrahim Muhammed İbrahim
 
Sayı 38 (2012) مفارقات النظرية البلاغية بين العرب والغرب علاقة البلاغة بالمجتمع / Araplarla Batı Arasındaki Belagat’a Dair Görüş Farklılıkları-Belagatin Topluma Etkisi / Paradoxes between the Rhetorical Theory in the East and the West-Rhetoric in the Society Öz   PDF
هنادي محمد بحيري
 
Sayı 43 (2015) مَنْهَجُ الزَّرْكَشِيِّ فِيْ النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ مُقَارَنَة مَعَ مَنْهَجِ ابْنِ حَجَرٍ فِيْ نُكَتِهِ / Zerkeşî İle İbn Hacer’in en-Nüket Adlı Eserlerindeki Yöntemlerin Karşılaştırılması / Comparison of Methods of Zerkeşî and Ibn Hajar in his Öz   PDF
Thamer HATAMLEH
 
Sayı 26 (2006) ‘ADİYY B. HÂTİM’İN HATİPLİĞİ VE HUTBELERİNDEN SEÇMELER / ‘Adiyy b. Hâtim’s Oratory and Selected Pieces of His Speechs Öz   PDF
İsmail Demir
 
Sayı 33 (2010) ‘ANTERE / ‘Antara Öz   PDF
Süleyman Tülücü
 
Sayı 36 (2011) ‘Hayat Kitabı Kur’an-Gerekçeli Meal-Tefsir’ Üzerine Öz   PDF
Halis Demir
 
Sayı 45 (2016) ‘Kalbinize Bir Sorun Hayat Vermek İster mi?’ Kadavradan Organ Nakli ile İlgili Tutumlar, Tıp ve Toplum (İnternet Gazete Haberleri Üzerinden Bir İnceleme) / ‘Ask Your Heart, Does it Want to Give a Life?’: Attitudes Towards Cadaveric Organ Transplantation.. Öz   PDF
Mustafa MACİT, Fatih ÖZTAŞ
 
Sayı 21 (2004) ‘ÖMER B. ‘ALÎ EL-İSPİRÎ’NİN “FURÛK”LA İLGiLİ BİR RİSÂLESİNİN TENKİTLİ NEŞRİ / Critical Edition of a Manuscript on Furûq by ‘Omar b. ‘Alî al- Ispirî Öz   PDF
Ömer Kara
 
Sayı 37 (2012) “BAĞLAM”I GÖZ ARDI ETMEK: SİYÂSÎ MÜCADELELERDE ÂYETLERİN KULLANIMI / Betraying the Context: Employment of Qur’anic Verses in Political Struggles Öz   PDF
Nihat UZUN
 
Sayı 20 (2003) “FÂRÂBÎ BİBLİYOGRAFYASI”NA BAZI İLÂVELER- III / Some Additions to “the Bibliography on al-Farabi”- III Öz   PDF
Süleyman Tülücü
 
Sayı 31 (2009) “FÂRÂBÎ BİBLİYOGRAFYASI”NA BAZI İLÂVELER-IV / Some Additions to “the Bibliography on al-Fārābī”-IV Öz   PDF
Süleyman Tülücü
 
Sayı 21 (2004) “FÎ SEBÎLİLLÂH” KAVRAMININ ZEKÂT AÇISINDAN TAHLİLİ / Analysis of Concept of “ in the Path of God ” (fî sebîlillâh) in Terms of Zakat Öz   PDF
Murtaza Köse
 
Sayı 36 (2011) “ÖNCELERİ İSNADDAN SORMAZLARDI...” RİVÂYETİNİN SENEDİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Arif Ulu
 
Toplam 670 ögeden 651 - 670 arası << < 9 10 11 12 13 14 


ISSN: 2458-7508