Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

1.050.819 590.045MAKALE BAŞVURULARI

YENİ WEB SAYFAMIZDAN KABUL EDİLMEKTEDİR:  dergipark.gov.tr/ilted
Sayı 46 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Kapak ve Künye Sayfaları; İçindekiler; Hakem Kurulu; Sayı Hakemleri PDF
Kapak ve Künye Sayfaları Kapak ve Künye
Emredici-Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku Açısından İmkânı / The Distinction of Imperative- Contructive Law Rule and The Possiblity of This in Terms of the Islamic Law PDF
Ali İhsan Pala
Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Ali Haydar Efendi’nin Hayatı, Hukukçuluğu ve Eserleri / One of The Last Period Ottoman Scholars Ali Haydar Efendi’s Life, Form of Juristic Acts and Works PDF
İsmail Narin
İslam Hukuku Açısından Menfaat ve Menfaat İçerikli Bazı Tasarruflar / The Benefit in Islamic Law and Some Savings Including Benefit PDF
Yunus Araz
Kalîkalâ-Erzen İsimlerinin Menşei ve Erzurum’un Fethine Dair Bazı Değerlendirmeler / The Origin of The Names Kalîkalâ-Erzen and Some Evaluations on The Conquest of Erzurum PDF
Osman Gürbüz
Filistin Edebiyatında Kimlik Sorunu / The Problem of İdentity in Palestinian Literature PDF
Haifa MAJADLY, İbrahim Yılmaz
Teoriden Pratiğe Rağıb el-İsfahani’de Tefsir Usulü / Methodology of Interpretation in Raghib al-Isfahani from theoretically and practically PDF
Muhammet İkbal Ferhat
Kur’an’da Ailenin Hedefleri / The Purposes of Family in The Qur’an PDF
Hediyye Gazi Ali Gazi
İtikadî-İlmî Düalite ve Toplumsal Ahlâk / Dualty of Creed-Science and Social Moralty PDF
Ahmet Çelik
Emîrî’nin İkinci Divânındaki Farsça Şiirlerinde Geçen Ayetler / Verses in Persıan Poems Located at Emîrî’s Second Diwan PDF
Yasemin Yaylalı
W. C. Smith ve J. Hick’in Dini Çoğulculuk Hipotezlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of the Hypothesis of W. C. Smith and J. Hick’s Religious Pluralism PDF
Mehmet Şükrü Özkan

Kitap Tanıtımı

Necip Fazıl’ın 101 Hadis; Manzum, Meal, Tefsir İsimli Eserindeki Hadîslerin Tahkîki, Tahrîci ve Edebî Yönden Değerlendirilmesi PDF
Süleyman Tülücü

Panel Konuşmaları

Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı) 27–29 Mayıs 2016 / ANKARA PDF
 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2458-7508