Kur’an’da Ailenin Hedefleri / The Purposes of Family in The Qur’an

Hediyye Gazi Ali Gazi
1.617 271

Öz


Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum için orijinal amaçlarla; genel ve özel; külli ve cüzi amaçlarla
nazil olmuştur. Kur’an’ın amaçladığı bu hedeflerden biri, güzel bir toplum ve ümmet medeniyeti için
temel olarak nitelediği iyi aileyi tesis etmektir. Kur’an ayetleri, sistematik bir şekilde aile ahkamını açıklamış,
aile için iyi olanları emretmiş, kötü olanları da yasaklamıştır. Bu sistem nedenler, hikmetler, anlamlar
ve hükümler üzerine kurulmuştur. Bu durumda aile mefhumunun sağlamlaştırılmasında etkin
olan Kur’an’ın umumi maksatlarının önemlileri nelerdir? Hürriyet, eşitlik, hakların tayini ve korunması
gibi bazı maksatlar, İslam’ın aile ile ilgili maksatlarından sayılabilir mi? Kuşkusuz bu maksatları açıklamak,
külli maksatları belirleme ve yeni çıkan sorunlara hukuki hükümlerin kendisinden üretildiği bir
hukuk sistemi olması açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda bu, külliyata binaen cüzi hükümlerin
mükemmel bir şekilde anlaşılmasına ve Batı’da İslam hakkındaki çirkin tablonun izale edilmesine
yardımcı olacaktır. Kur’an’da aile için sabit kurallar vardır. Bazıları şunlardır: 1) Fıtrata önem vermek
ve inancı ıslah etmek; 2) Evliliğin temel maksadına itibar edip ötekileri iptal etmek; 3) Akrabalığın hakların
temeli olaması. Öte yandan Kur’anda ortamın değişmesiyle oluşan, doğruluğu ictihada bağlı olan
değişken vasıtalarla ilintili aile maksatları da vardır. Bazı örnekler şunlardır: 1) Kadının çalışması ve
erkeğin yöneticiliğin harcamaya bağlanması; 2) Evliliğin kalıtsal hastalıklar sebebiyle önlenmesi.
Anahtar Kelimeler: Aile, Kur’an, evlilik, amaçlar, sabit kurallar, değişken kurallar.
ABSTRACT
The Purposes of Family in The Qur’an
Qur’an’s revelation original purposes, and public purposes and private, and it was these purposes
that the goal of the Koran formation of good family, as the foundation of the community interest,
and the basis of the civilization of the nation, stated verses of the Quran provisions of the Family, adjusts
the system, and ordered, including the validity, and discouraged about what the corruption, in pits on
the ills of the rule and gloss and provisions, what is the most important public purposes Qur’anic that
have a role in enabling the concept of family? Is it possible to count some purposes such as freedom,
equality and assign rights and preservation of the purposes of the family in Islam? There is no doubt
that illustrate these purposes it is important to determine the overall purposes and a constitution which
is generated from the legislative provisions of the emerging issues, helping to better understand the particles
based on the colleges, and remove the distorted image of Islam in the West. There are objectives
fixed for the family in the Koran, such as: 1) Attention innately and repair of belief, 2) Considered the
basic meaning of marriage and repeal other meanings, 3) Kinship rights-based. There are the purposes
of the family in the Koran linked means changing, and changing the intended means is that change with
the case and circumstance, and that proves the validity of its purposes through diligence Examples include:
1) Women’s work and linking patriarchal spending, 2) Prevent the marriage because of a genetic
disease.
Keywords: Family, Koran, marriage, purposes, fixed, variable.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.