Anne-Babanın Meslegine ve Ekonomik Düzeyine Göre Gençlerde Ahlakî Olgunluk / Moral Maturity of High School Students in terms of Some Economic Variables

Mustafa ŞENGÜN
877 250

Öz


ÖZ
Bu arastırmada, lise ögrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerini etkiledigi düsünülen bazı
ekonomik degiskenler ele alınmıstır. Alan arastırması, Samsun il sınırları içinde faaliyet
gösteren liselerden, random yöntemiyle seçilen ögrenciler üzerinde yapılmıstır. Arastırmanın
sonucunda, anne mesleginin ve ailenin ekonomik düzeyinin lise ögrencilerinin ahlaki olgunluk
düzeylerini etkileyen önemli faktörler oldukları sonucuna varılmıstır.
Anahtar Kelimeler: Ahlak Egitimi, Ahlaki Olgunluk, Ailenin Ekonomik Düzeyi.


ABSTRACT
Moral Maturity of High School Students in terms of Some Economic Variables
This study tries to analyze terms of some economic variables, which may affect moral
maturity levels of high school students. Field research was carried out on the sudents selected
randomly from some high schools took place in Samsun. Lastly, it was found that profession of
mothers and economical level of the families were the prominent factors affecting the moral
maturity levels of high school students.
Keywords: Moral Education, Moral Maturity, Economical Level of the Families.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.