Abdullah el-Hâdimî’nin (ö. 1192/1778) Serhu Dîbâceti’n-Netâic Adlı Eserinin Değerlendirilmesi / Abdullah el-Hâdimî (d. 1192/1778 ) and Analysis of his Work Titled “Serhu Dîbâceti’n- Netâic”

Mustafa İsmail DÖNMEZ
845 265

Öz


ÖZ
Abdullah b. Ebî Saîd el-Hâdimî 18. yy’da yasamıs bir âlimdir. Hâdim’de müftülük yapmıstır.
En önemli eserlerinden biri, Kusadalı Mustafa b. Hamza’nın Netâicü’l-Efkâr adlı "zhar serhinin
giris kısmına yazdıgı serhtir. Bu makalede Abdullah b. Ebî Saîd el-Hâdimî ve onun Serhu Dîbâceti’n-
Netâic adlı eseri degerlendirilmistir.
Anahtar Kelimeler: Abdullah b. Ebî Saîd el-Hâdimî, Netâicü’l-Efkâr, Serhu Dîbâceti’n-
Netâic, Nahv.
ABSTRACT
Abdullah el-Hâdimî (d. 1192/1778 ) and Analysis of his Work Titled “Serhu Dîbâceti’n-
Netâic”
Abdullah b. Ebî Saîd el-Khadimî was a scholar who lived in the 18th century. He served as a
mufti in Khadim. One of his significant works is the commentary he did for the introductory parf
of "zhar, an explanatory work done for Netâicü’l-Efkâr by Mustafa b. Hamza of Kusadası. In this
article we have tried to introduce Ebî Saîd el-Khadimi and his “Serhu Dîbâceti’n-Netâic”
Keywords: Abdullah b. Ebî Saîd el-Hâdimî, Netâicü’l-Efkâr, Serhu Dîbâceti’n-Netâic,
Nahw.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.