ÂDET HALİNDEKİ KADININ ORUCUYLA İLGİLİ HADİSLERİN TENKİD VE TAHLİLİ / The Criticism and the Analysis of the Hadiths about the Fast of Woman in Menstruation

Arif ULU
1.688 4.489

Öz


ÖZ

Âdet halindeki kadının orucu, son zamanlarda yeniden tartışmaya açılan

konulardandır. Çalışmalarında konuyla ilgili hadislere de müracaat eden bazı

araştırmacılar, âdet gören kadının oruç tutabileceğini söylerken diğer bazı araştırmacılar

ise oruç tutamayacağını belirtmişlerdir. Bu makalede âdet gören kadının

orucuyla ilgili hadisler incelenmiştir. İlgili rivâyetler önce isnad tenkidine tabi

tutulmuş, ardından metin ve muhteva yönünden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Hayız, Âdet dönemi, Oruç tutmak, Orucu kazâ etmek

ABSTRACT

 The fast of the woman in menstruation is one of the recent subjects under

discussion. Some of the researchers referring to the related subjects at their works

claim that the woman menstruating can fast whereas the others say that they can't.

In this article, the hadiths related to the fast of the woman menstruating were

studied. The isnads of related hadiths were first analyzed and then assessed in terms

of the text and the content.

Keywords: Hadith, Menstruation, Menstrual period, Fasting, Compensation of the fast


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.