BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Fazlı Polat
1.777 467

Öz


Bağımsızlık sonrası Türk Cumhuriyetlerinin birçoğunda olduğu gibi Kırgızistan Cumhuriyeti'nin de yaklaşık 20 yıldan beri istediği halde halen çözemediği siyasi, iktisadi, askeri, kültürel, kalkınma ve iş birliği gibi önemli sorunları olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Kırgızistan Cumhuriyeti, son 10 yıl içerisinde iki kez iç savaşın (1991-2010 yıllarında Kırgız Özbek çatışmaları) eşiğinden dönmüştür. Ülkenin içinde bulunduğu bu siyasi süreç, bütün sosyo-ekonomik ve siyasal alanları etkilediği gibi eğitim politikalarını da etkilemiş olup, eğitim alanında yapılması planlanan değişiklikler ve modernizasyon yeterince uygulamaya konulamamıştır. Bu çalışmada biz, hali hazırdaki eğitim politikaları ve politikaların uygulanmasında meydana gelen aksaklıkları incelemeye çalıştık.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.