BÂBERTÎ’NİN BÜTÜNCÜL İNSAN ANLAYIŞININ MODERN DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ / The Place and Importance of the Understanding of Wholly Human Being of Baberti in the Modern World

Tuncay İmaoğlu, Ruhattin Yazoğlu
1.444 446

Öz


ÖZET

Bâbertî’nin insanla ilgili düşünceleri oldukça önemlidir. O, insana bütüncül bir perspektifle bakmaktadır. Bâbertî düşüncesinde insan, ne modern düşüncede olduğu gibi salt akıl varlığı, ne de Kıta Avrupası felsefesinde olduğu gibi salt duygu varlığıdır. Bâbertî, ruh, nefs, kalp ve akıl arasında bağlar olduğunu belirterek, bunlardan sadece birinden hareketle insanı tanımlamamaktadır. Ona göre insan, nefs, akıl, ruh ve kalbiyle insandır. İnsana yönelik bu bütüncül yaklaşım, modern dünyada önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bâbertî, Ruh, Akıl, Kalp, İslâm Düşüncesi, Batı Düşüncesi

 

ABSTRACT

The Place and Importance of the Understanding of Wholly Human Being of  Baberti  in the Modern World

It is very important Baberti’s thoughts about human being. He looks at human being wholly. In the Babertî’s thought, human being is not just reason existence as the modern thought and is not just emotion existence as the Contentional European philosophy. Babertî says connections among soul, nafs, heart and reason. He doesn’t define the human being with just one of them. According to him, human being is human being with nafs, reason, soul and heart. This wholly approach to human being is very important in the modern world.   

Key Words: Baberti, Soul, Reason, Heart, Islamic Thought, Western Thought


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.