ARAP DİLİNDEKİ DİĞER KULLANIMLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KÂME FİİL KÖKÜ VE TÜREVLERİNİN KUR’ÂN’DAKİ ANLAM BOYUTLARI / Quranic Dimensions of The Sense of The Root Verb of Kame and Its Derıvatıves in Comparision with Their Other Usages in Arabic Language

Necdet Ünal
1.549 539

Öz


ÖZET

Bu makalede özellikle Arap edebiyatı kaynakları ve Kur’ân tefsirlerinden istifade edilerek “kâme” fiili ve türevlerinin Arap dili ve Kur’ân’da hangi anlamlarda kullanıldığı örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır. Söz konusu kavramın Kur’ân’a ilk olarak hangi anlamda girdiği, Arap dilindeki kullanımları ile Kur’ân’daki kullanımları arasında bir anlam kayması olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Sonuçta içinde “kâme” fiili ve türevlerinin geçtiği âyetleri anlamaya çalışırken, bu kökte hangi anlamın ortak bir payda olarak mevcut olduğu ve gözden kaçırılmaması gerektiği hususunda bir sonuca varılmaya gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tefsir, Arap dili, ayakta durmak, sabit kalmak, mutedil olmak, bakıp gözetmek, kararlı olmak.

ABSTRACT

Quranic Dimensions of The Sense of The Root Verb of Kame and Its Derıvatıves in Comparision with Their Other Usages in Arabic Language

In this paper, it has been tried to show what senses have the verb kâme and its derivatives in Arabic Language and Qur’an by referring to the Qur’an Exegesises (tafseer) and the sources of Arabic Literature and by giving some examples from them. It has been focused on that in what sense the concept in question is used for the first time in Qur’an, and whether or not there is a semantic change between its usages in Arabic Language and Qur’an. Consequently, while trying to comprehend the meanings of the verses of Qur’an including the verb kâme and its derivatives, it has been strived to draw a conclusion about which one of the various senses of the root verb kâme is shared by its other derivatives and thus should not be overlooked.

Key Words: The Qur’an, Exegesis, Arabic Language, to stand, to remain unchanged, to be moderate, to watch over, to be determined.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.