AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKININ KORUNMASI / Protection of Right of Children’s Life In The Light of Verses and Hadiths

Adem Dölek
1.546 427

Öz


ÖZET

Nesillerin devamı, çocukların yaşamlarının korunması ile mümkündür. Bu sebeple İslâm’da evliliğe ve çocukların yaşamlarının korunmasına büyük önem verilmiştir. Bu bağlamda İslâm’da gerek doğum öncesinde gerekse doğum sonrasında çocukların öldürülmesi yasaklanmış ve onların hem dünya hem de âhiret hayatlarının huzuru için bir çok tedbirler sunulmuştur.

Bu makalede, tarih boyunca çocukların öldürülmesinin sebepleri ve onların öldürülmemeleri için alınan tedbirler ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Kur’ân, Peygamber, hadîs, çocuk.

 

 

ABSTRACT

Protection of Right of Children’s Life In The Light of Verses and Hadiths

Continue of generations is possible with the protection of children’s lives.  Therefore in Islam, great importance has been to marriage and to the protection of children’s lives. In this context, in Islam, killing the children both before and after birth has been banned and a lot of  precautions their peace for the World and the Hereafter are taken.

In this article, the reasons for killing children throughout the history and the precautions taken in order to prevent this have been examined.

Key words: Quran, Prophet, hadith, child.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.