ATASÖZLERİMİZDEN EĞİTİM İLETİLERİ / Educational Messages From Turkish Proverbs and Idioms

Abbas Çelik
1.539 1.000

Öz


ÖZET

  Atasözlerini toplumsal tecrübelerin sözlü ifadesi olarak görmek mümkündür. Kısa ifadelerle çok şeyler anlatma özelliğine sahip atasözlerinden eğitim iletileri çıkarak, yeni yetişen nesillerin dikkatlerini bu konuya çekmenin yararı inkâr edilemez. Bu çalışmada atasözleri taranarak, eğitimin önemi, zamanı, eğitilen, eğiten, eğitimde disiplin, eğitimde yöntem ile ilgili iletiler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Atasözü, eğitim, eğiten, eğitilen, yönetim,  yöntem.

 

ABSTRACT

Educational Messages From Turkish Proverbs and Idioms

It is possible to receive the proverbs as the verbal expressions of social experiments. The advantage of calling new generations attention to this subject by deducing educational messages from proverbs which have the feature of conveying much more messages wtih few words. In this paper, it is intended to determine messages about importance and time of education, instructor and trainee, dicipline and method in education by revising proverbs.

Key Words: Proverb, education, instructor, trainee, administration, method.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.