ARAP DİLİ VE DİN DİLİ İÇERİSİNDE 'İKRA' ('OKU!') KAVRAMININ YERİ / The Place of 'Iqra' Concept in Arabic Language and Religious Language

İbrahim Yılmaz
1.830 1.307

Öz


ÖZET
Bu çalışmada, Arap Dili ve Edebiyatı ve Din Dili içerisindeki 'Oku' kavramının yeri incelenmeye gayret edilmiştir. Ayrıca bu kavramın deskriptif ve linguistik tahlilleri üzerinde durulmuş,
okumanın amacı, gerçek bir okuyucu olmanın kriterleri, okumanın hastalıkları ve zararları, Tanrı sözleri olan Kur'ân'ın nasıl okunması gerektiği gibi konulara açıklık getirilmeye çalışılmış ve bu konuda önemli ipuçları verilmistir.
Anahtar Kelimeler: İkra, Oku, Düşünce, Arap Dili, Din Dili.

ABSTRACT

In this article, we tried to research the place of 'Iqra' (anonceread) concept in Arabic Language and Religious Language. Furthermore we touched on linguistic and descriptive analysis of this concept, and aims of read, and criterious of to be a good reader, and ilness and damages of read. In this issue, we researched reading forms of the Qur’an, and gave important clues of this subject.
Key Words: 'Iqra', Read, Thought, Arabic Language, Religious Language.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.