AMERİKAN FUNDAMENTALİZMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ / The Past and Present Status of American Fundamentalism

Ali Rafet Özkan
1.780 1.521

Öz


ÖZET
Fundamentalizm, öncelikle Amerikan Protestanlıgına özgü bir
kavramdır ve Evangelikalizmin bir alt türüdür. Amerikan Fundamentalizminin oluşumunda Denominationalizm’in çok büyük bir etkisi olmuştur. Amerikan Fundamentalizmini teoloji ve dindeki aydınlanma ruhunun baskıları doğurmuştur. Fundamentalizmin temel karakterleri; Literalizm, Pietizm ve Millenarizm’dir.
Anahtar Kelimeler: Fundamentalizm, Denominationalizm, Dispensationalizm, Millenarizm, Literalizm.

ABSTRACT

Fundamentalism is consept perteninent primerily to American Protestants and a sub-branch of Evangelism. Denominationalism is of grest role in the Formation of American Fundamentalism. Theology and pressures of enlighment sprit in the religion gave birth to American Fundamentalism. Basic characteristics of Fundamentalism are Literalism, Pietism and Millenarism.
Key Words: Fundamentalism, Denominationalism, Dispensationalism, Millenarism, Literalism.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.