FITRATIN MÎSÂKI / The Agreement of Fitrah

Sinan Öge
1.586 719

Öz


ÖZET

İslam düşünce sisteminde yer alan unsurlardan biri olarak mîsâk hadisesi veya onun gerçeklestigi alan olarak bezm-i elest, insanın geçmişi ve ona bağlı olarak bugünü ve yarını ile alakalı yorum ve neticeler içermesi nedeniyle oldukça önemlidir. Konuyla ilgili olarak baslıca iki yorum tarzı ortaya konmustur. Bunlardan birincisi, olayın, metinlerde bildirildigi sekliyle, hakiki anlamda vuku buldugunu iddia ederken; ikincisi, söz konusu metinlerdeki ifadelerin, dolayısıyla da hadisenin mecazî bir anlamda olduğunu ileri sürerek değerlendirmelerini bu bağlamda sürdürmüştür. Bu makalede, fıtratla ilgili bu iki yorumun analizi yapılarak bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

 

Misak, ahd, bezm-i elest, kâlû belâ, fıtrat, ruhlar alemi, A’raf 7/172.

ABSTRACT

One of the facts in Islamic thought, the event of misak or as an area for it, bezm-i elest is very important because of including interpretations and results interested human’s past, today and future. It has been two ways of interpretations about this matter. While the first one claims that the event became in a really form as notified in the texts; the second one put forward that the texts and the event has a metaphorical form. In this article both views were analyzed in context of fitrah and it was tried to find a result.

Keywords:

 

agreement, misak, ahd, bezm-i elest, kalu bela, fitrah/fıtrat, the world of spirit, A’raf 7/172.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.