ÂLÛSÎ'NİN KUR'ÂN'IN İ'CÂZIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ / Alusi's view related to the succinctness of the Quran

Ahmet Çelik
1.668 398

Öz


ÖZET
Semavî kitaplar arasında birçok ortak özelliklerin bulunması doğaldır. Bu özelliklerin başında tevhid inancı gelir. Daha sonra insanları dünya ve ahirette mutluluga götüren ilke ve prensipler yer alır. Ayrıca bu kitaplarda yer alan dil üslûbu ve olayları sunuş biçimi de insan ürünü olan digğr kitaplardan farklıdır. Semavî
kitaplar içerisinde Kur'ân'ın üslûp ve belâgatı ise kendisinden önceki kitaplarla kıyaslanmayacak ölçüde bir güzellik ve üstünlük arzeder ki, bunu diğer semavî kitapların hiç birisinde görmek mümkün degildir. Bu çalışmada Kur'ân'ın bu hususiyeti, tefsir bilgini el-Alusî'nin bakış açısıyla ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tefsir, İ'câz, belâgat, üslûb

ABSTRACT

It is natural that there are so many resemblances among celestial boks. The unification faith in God is one of the most important ones of these. Besides, there are the rules and principles which pave the way for happiness in this world and hereafter. From the structural point of view these celestial boks are also different from the other worldly boks. The Quran, represents a beauty and superiority with its style and
rhetoric which is incomparable with the former celestial books. This study aims at illustrating this feature of the Quran from the interpreter el-Alusi's point of viev.
Key Words: interpretative, inimitability, eloquence, style.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.