AHBÂR VE RUHBÂN (Kur’ân’ın Din Adamlarına Yönelik Eleştirisinin İkili Örneği) / Ahbâr and Ruhbân

Orhan Atalay
1.612 1.426

Öz


ÖZET
Anlaşılması ve uygulanması için özel bir eğitim-öğretim gerektiren her disiplin gibi, öğrenilmesi, anlaşılması, uygulanması ve diğerlerine aktarılması için dinler de
kurumsal olarak eğitim-öğretime ihtiyaç duyarlar. Bu kurumlardan gerekli bilgi ve birikime sahip olup da buna dair yasal yetki alanlara genel olarak ‘din bilgini’ unvanı verilir. Onlar yüklendikleri sorumlulukları geregi kendi cemaatlerine dinî öğretmenlik, rehberlik ve danışmanlık yaparlar. Ne var ki, çoğu zaman din bilginleri kendi dinlerinin yozlaşmasında da öncül bir rol oynarlar. Bu araştırmada özellikle Yahudi ve Hıristiyan din adamlarını temsil eden ‘ahbâr ve ruhban’ ikilisini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Ahbâr, Ruhbân, Din Bilginleri.

ABSTRACT

As other disciplins necessities a special education and pedogogy for meaning and application of them, religions also necessities education and pedogogy institutionally for learning, understand, application and teaching others. Those who have the necessary knowledge and buildup and lawful authority are named ‘Religuous Scholars’. They guidance and educate their communities. But, the religious scholars have the premise role in their religious degeneration. In this article, we will study especially ‘ahbâr and ruhban’ represented Jewish and Christian
religious scholars
Keywords: Ahbâr, Ruhbân, Religious Scholars


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.