ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI [SAYI: 1-25 (1975-2006)] /A Bibliography of Articles Published in Atatürk University Review of the Faculty of Divinity [Numbers: 1-25 (1975-2006)]

Süleyman Tülücü, Eyüp Bekiryazıcı
8.074 1.410

Öz


ÖZET

Fakültemiz, 1957 yılında Erzurum’da öğretime baslamıs olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1971’de İslâmî İlimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. Bu isme bağlı olarak çıkarılan ilk dergi, İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi adı altında 1975 yılında yayın hayatına başlamıştır. 1982 yılından itibaren de (5. sayı) Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi baslığı ile yayınını sürdürmektedir.

Bu yazıda, adı geçen derginin 1975-2006 yılları arasında yayınlanmış olan 25 sayısı içindeki yazıların, müellif adı ve makale başlıklarına göre bir listesi verilecektir.

Anahtar Kelimeler:

 

Atatürk Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi, "lâhiyat Fakültesi Dergisi.

ABSTRACT

Our Faculty was founded in 1971 under the name of the Faculty of Islamic Sciences within Atatürk University, which began its educational activities in Erzurum in 1957. The first review of the Faculty was thus published under the title of the Review of the Faculty of Islamic Sciences in 1975. And since 1982 (5th number), the name of this review has been Atatürk University Review of the Faculty of Divinity.A list of the articles in 25 numbers of the mentioned review published between 1975 and 2006 is provided by author and title in this contribution.

Key Words:

 

Atatürk University, the Faculty of Islamic Sciences, Faculty of Divinity, Review of the Faculty of Divinity.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.