Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE ARACI MİKRO KREDİ: DENEYİMLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME Öz   PDF
Kenan Ören, Nilüfer NEGİZ, Elvettin AKMAN
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Kalite fonksiyonu ve pazarlamadaki yeri Öz   PDF
Recai Çınar
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KALİTE MALİYETLERİ ÖLÇÜMLERİNDE BELİRLENEN FIRSAT MALİYETLERİ Öz   PDF
İhsan Yıldıztekin
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KALİTEYİ ALGILAMADAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hüseyin Ali Kutlu
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KAMU BORÇLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ Öz   PDF
Ahmet Çetin
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KAMU HARCAMALARI- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1970-2005 YILLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nagihan Oktayer, Nazan Susam
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ 1980-2008 (AMPİRİK BİR ÇALIŞMA) Öz   PDF
Osman Cenk KANCA
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015): SAYI BİLGİSİ KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE YÖNETİCİLERİN ALGISI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Durmuş Yörük
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ Kamu masraflarının tavanı Öz   PDF
Maurice Duverger, (Çev.) Mustafa Kamalak
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Kamu Yöneticileri ve Kamu Politikası: Kamu Yönetimi Paradigmaları Çerçevesinde Teorik Bir Analiz Öz   PDF
Sebahattin Gültekin
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KAPİTALİST KENTLEŞME VE MARKSİST YEDEK SANAYİ ORDUSU: ANALİTİK BİR BAKIŞ Öz   PDF
Ö. Selçuk Emsen
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ekrem Cengiz, Fazıl Kırkbir
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TİCARET AKIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ: ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI* Öz   PDF
Murat Can GENÇ, Seyfettin ARTAN, Metin BERBER
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Karar Ağaçlarıyla Öğrenci Verilerinin Sınıflandırılması Öz   PDF   PDF
Mehmet Ali Alan
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KARAYOLLARI FİNANSMANINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER: FAYDA İLKESİ ÇERÇEVESİNDE FİNANSMAN Öz   PDF
Suat Hayri Şentürk
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KARS KAŞAR PEYNİRİ İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Levent Gelibolu
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KATEGORİ YÖNETİM FAALİYETLERİ YOĞUNLUĞUNUN KATEGORİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM’DAKİ PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Tevfik Şükrü Yapraklı, Arzu Deniz
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KAYNAK KISITLI ÇOKLU PROJE PROGRAMLAMA PROBLEMİ İÇİN TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI Öz   PDF
Tuba Yakıcı Ayan
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KENDİ KENDİNE LİDERLİK STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Özgür UĞURLUOĞLU
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KENT GÜVENLİĞİ KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİ Öz   PDF
Gökhan GÖKULU
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KENTLERİN İKTİSADİ GELİŞMELERİ: İL VE BÖLGE BAZINDA ERZEKUM-DOGU ANADOLU BÖLGESİ İLE DENİZLİ-EGE BOLGESİ'NE BİR BAKIŞ Öz   PDF
Ö. Selçuk Emsen
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KENTSEL EKONOMİK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLİTİK VEYA EKONOMİK TERCİH Mİ? Öz   PDF
Lütfü Öztürk, M. Kemal Değer, Sevgi Değer
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KEYNESYEN VE MONETARİST GÖRÜŞTE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI: BİR KARŞILAŞTIRMA Öz   PDF
Vedat Cengiz
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Kırsal alanlarda kalkınma ve kooperatifçilik ideolojisi Öz   PDF
Orhan Türkdoğan
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KIRSAL ve KENTSEL KESİMLERDE TÜKETİM VE TASARRUF KALIPLARI GENİŞLETİLMİŞ DOĞRUSAL HARCAMA SİSTEMİ UYGULAMASI Öz   PDF
Murat Nışancı
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Hüseyin Daştan, Nagehan Dudu, Gürkan Çalmaşur
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES KİŞİLİĞİN KARANLIK YÖNÜNÜN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Öz   PDF
Pelin Kanten, Murat Yeşiltaş, Ramazan Arslan
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, HEDONİK VE RASYONEL FAYDA, MARKA DUYGUSU VE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Arzu DENİZ, Aysel ERCİŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ALGILANAN RİSK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Arzu Deniz, Aysel Erciş
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KİŞİLİK TİPİ İLE OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sebahattin Yıldız, İlknur Taştan Boz, Bahadır Fatih Yıldırım
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KİŞİSEL DEĞERLER İLE MARKA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Polat CAN
 
Cilt 28, Sayı 2 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Kişisel Değerler ve İçsel Yenilikçilik Boyutları İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi Öz   PDF
Aysel Erciş, Bahar Türk
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KİŞİSEL ETKİ KAYNAKLARI VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM AĞI Öz   PDF
Mutlu Yüksel Avcılar
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Güner Çöl, Hasan Gül
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Kitap tahlili Öz   PDF
Yunus Kishalı
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ KITLIK VE REKABET: REKABETİN NEGATİF SONUÇLARI Öz   PDF
İsmail ÇELİK
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KIYASLAMA (BENCHMARKING) SÜRECİ VE ÜRÜN ODAKLI KIYASLAMA'NIN İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGULANMASININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ Öz   PDF
Osman Demirdöğen, Orhan Küçük
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOBİ'LERDE (KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME) ÜRETİM ESNEKLİĞİ VE ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ ERZURUM İLİ İMALAT SANAYİİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Orhan Küçük
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOBİ'LERİN İHRACAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE "SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ'NİN ROLÜ Öz   PDF
Ahmet Diken
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOBİ'LERİN İHRACATA YÖNELİK ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNDEN SDŞ'LER ve SDŞ'LERİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
F. Bahar Işın
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOBİ’LERDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETİM DESTEĞİ BOYUTU İLE İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Ali Aslan ŞENDOĞDU, Musa Özata, Esra Çiftçi
 
Cilt 28, Sayı 2 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOBİ’LERİN BANKA TERCİHLERİNDE BİLGİ PORTALLARININ ROLÜ Öz   PDF
Hilal Özen, Bahar Yaşin
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOBİ’LERİN FİNANSMANI ERZURUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nazan Güngör, Turan Öndeş
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOCAELİ İLİNDE TÜKETİMİN GELİR HİPOTEZLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Recep Tarı, Şadan Çalışkan
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Bora Açan
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KOLEKTİF KARAR ALMA MEKANİZMASINDA KULLANILAN OYLAMA YÖNTEMLERİ Öz   PDF
İsmail Güneş
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONAKLAMA HİZMETLERİNDE MALİYETE DAYALI FİYATLAMA VE FİYAT DEĞİŞİMİNİN BÖLÜM KARLILIĞINA ETKİLERİ Öz   PDF
İhsan Yıldıztekin
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ Öz   PDF
neslihan demir, Ali Ender Altunoğlu
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ -TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- Öz   PDF
Adem Dursun, Serkan Yalnız
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ Öz   PDF
N. Özgür Doğan, Ahmet Tanç
 
Toplam 963 ögeden 401 - 450 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1300 4646