Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ INEQUALITY AND GROWTH: A PANEL DATA DYNAMIC APPROACH Öz   PDF
Muhammed Dalgın
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Sevgi AYDIN, Mustafa ÇANAKÇIOĞLU, Ferhan EMİR TUNCAY
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İNSANİ GELİŞME VE YOKSULLUK BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ YERİ Öz   PDF
Ebül Muhsin Doğan, Halim Tatlı
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ INSIGHT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FOR GLOBAL BUSINESS -AN APPLICATION AMONG LARGE SCALE ORGANIZATIONS OF TURKEY- Öz   PDF
Atılhan Naktiyok, Ö. Faruk İşcan
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İNTERNET KULLANICILARININ GIDA, TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE SANAL ALIŞ-VERİŞ YAPMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Burcu Candan, Kemal Kurtuluş
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İNTERNET TEKNOLOJİSİ VE PAZARLAMANIN 4+1 P'Sİ Öz   PDF
Abdullah Öçer
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ INTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ: DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN, BİREYSEL İHTİYAÇLARIN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Ece Aksu Armağan, Aykut Hamit Turan
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ INVESTIGATING CROWDING-OUT EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING FOR TURKEY: A STRUCTURAL VAR APPROACH Öz   PDF
Selim Başar, M. Sinan Temurlenk
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY Öz   PDF
Funda Özçelik, Burcu Avcı Öztürk, Sevda Gürsakal
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ Öz   PDF
Atılhan NAKTİYOK, Ülke Hilal AĞIRMAN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ İŞ SİSTEMLERİNDE VE KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARINDA YAKINSAMA- IRAKSAMA TARTIŞMASI: MAKRO VE MİKRO BAKIŞ AÇISI Öz   PDF
Kader TAN ŞAHİN, Tülay İLHAN NAS, Abdullah UZUN
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ STRESİ, İŞE BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama) Öz   PDF
İhsan Yüksel
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ TALEPLERİ-KAYNAKLARI MODELİ: İŞTALEPLERİNİN, YÖNETİCİ DESTEĞİNİN VE OTONOMİNİN İŞE GÖNÜLDEN ADANMA İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Seçil Taştan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sabahat Bayrak Kök
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ YÜKLEME PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TOPLAM HAZIRLIK SÜRELERİNİ EN AZA İNDİRGEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nihat Ayyıldız
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ YÜKÜ, İŞ KONTROLÜ VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ Öz   PDF
Oya İnci BOLAT
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞ-AİLE ÇALIŞMASININ KARİYER TATMİNİ, İŞ TATMİNİ VE İŞ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
İhsan Yüksel
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ İşçilerin serbest dolaşımı açısından Avrupa sosyal şartı ve Avrupa ortak pazar andlaşmasının birlikte değerlendirilmesi Öz   PDF
Şükrü Yıldız
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Atlıhan Naktiyok, Orhan Küçük
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI Öz   PDF
Kadir Ardıç, Sema Polatcı
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞKOLİKLİK VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU Öz   PDF
Atılhan Naktiyok, Canan Nur Karabey
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETME VE İKTİSAT BÖLÜMLERİNDE İSTATİSTİK EĞİTİMİNİN VERİLME DÜZEYİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Esen Gürbüş, Okyay Uçan
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETME YAŞAM ÇEVRİMİ BAĞLAMINDA YÖNETİCİ-LİDERLİK MATRİKSİ Öz   PDF
Mithat ZEYDAN, Adnan AKIN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELER AÇISINDAN ETKİN BİR İŞ TOPLANTISININ DNA’LARI Öz   PDF
Salih Yeşil
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN YENİLİK VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Rıfat İraz
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE CİNSİYETE DAYALI KAREKTERİSTİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA DENEMESİ Öz   PDF
G. Mine Altuniş Gerni
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE KRİZLERİN İŞLETMELER ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Öz   PDF
Fevzi Okumuş
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE MAL VE HİZMETLERİN DIŞ KAYNAKLARDAN TEMİN EDİLMESİNİN (OUTSOURCING) FAYDA VE SAKINCALARI Öz   PDF
Fevzi Okumuş, Hülya İsfendiyaroğlu
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE MALİYET DÜŞÜRME YAKLAŞIMI: KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞMEYE YÖNELİK MALİYETLEME YÖNTEMİ) Öz   PDF
Fatih Coşkun Ertaş
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRMEYE DAYALI İŞ DOYUMUNUN ARTIRILMASI Öz   PDF
Azim Öztürk, Fatih Özdemir
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016): Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE RADYO FREKANSLI TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ (RFID) KULLANIMININ ALGINAN FAYDASI: BİR HİYERARŞİK ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ Öz   PDF
Ramazan Kaynak, Mustafa Karadeniz, Ahmet Durmaz
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERDE SÜREÇ YENİLEME VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA Öz   PDF
ali rıza ince, Derya Fatma Biçer, Selim Çam
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLETMELERİN DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI MODELİ: Dağıtım Koşullarının Ağır Olduğu Türkiye'deki Doğu ve Kuzey İlleri Üzerine Örnek Bir Uygulama Öz   PDF
Ahmet Ergülen
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞLEVSEL BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK YIKAMA VE BAKIM ETİKETLERİ (Kadın Tüketicilerin Bakım Etiketi ve Sembollerini Algılama Davranışları) Öz   PDF
Reha Saydan, Hüseyin Kanıbir, Sima Nart
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İSO 500’DE YER ALAN İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ YABANCI SERMAYE PAYINA SAHİP ŞİRKETLERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ Öz   PDF
BÜŞRA TOSUNOĞLU, Mustafa UYSAL
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İSRAİL’DE DİNİ KURUM, OLUŞUM VE REFERANSLARIN SİYASİ, KAMUSAL VE HUKUKİ ALANLARA ETKİLERİ Öz   PDF
Hasan Emir Aktaş
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞSİZLİĞE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN MEDYAN PARLATMA TEKNİĞİYLE ANALİZİ Öz   PDF
Ayşe Oğuzlar
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR Öz   PDF
Fatih Temizel
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK ANALİZİ VE TEKSTİL SANAYİİNDE UYGULAMA Öz   PDF
Orhan Şahin
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞVEREN VE İŞLETME PROFİLİ AÇISINDAN PERAKENDECİ İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI Öz   PDF
Cüneyt Koyuncu, İbrahim Bakırtaş
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞYERİNDE NARSİSİZM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ Öz   PDF
Kürşat Timuroğlu, Ö. Faruk İşcan
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETVE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ Öz   PDF
Fatih KARCIOĞLU, Sevil AKBAŞ
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI İTHALATA DAYALI BÜYÜME: 1989–2007 TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ezgi BADAY YILDIZ, Metin BERBER
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Just in time in banking Öz   PDF
Şule Özkan, Osman Demirdöğen
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KABLOLU TELEVİZYON ABONELİK OLASILIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Muammer Yaylalı, Yusuf Akan, Hüseyin Özer, Sadrettin Eroğluf
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINA KARŞI ELEKTRİK İDARESİ ÇALIŞANI TUTUMUNUN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ VE İLLERE GÖRE FARKLILIKLAR Öz   PDF
Adnan Ceylan, Alper Dinç
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KADIN ÇALIŞANLARIN YAŞAMIŞ OLDUKLARI İŞ AİLE YAŞAMI ÇATIŞMASININ İŞ VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
emel iştar, Salih Dursun
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KADIN EMEĞİ VE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET AYRIMCILIĞI Öz   PDF
Nebiye Yamak, Ferhat Topbaş
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KADIN YÖNETİCİLERDE KARİYER ENGELLERİ: “CAM TAVAN SENDROMU” ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Yeliz Leblebici, Fatih Karcıooğlu
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Elif Oznur Acar, Andrew Fraker
 
Toplam 963 ögeden 351 - 400 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1300 4646