Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Öz   PDF
Selahattin Yavuz
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HAZCI TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ: Öz   PDF
Nurhan PAPATYA, Şefika ÖZDEMİR
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HEDEF MALİYETLEMEDE ÜRÜN FİYATINI BELİRLEME Öz   PDF
İhsan Yıldıztekin
 
Cilt 28, Sayı 2 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HEKİMLERİN KURUMSAL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet Çetin, Songül Çınaroğlu, Bayram Şahin
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HEMŞİRELERİN ÇATIŞMA VE MESLEKİ BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Necmettin CİHANGİROĞLU, Bayram ŞAHİN, Abdulkadir TEKE, Yasin UZUNTARLA
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HİSSE SENEDİ PİYASALARININ FİNANSAL TABLO DUYURULARINA TEPKİSİ VE BU TEPKİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BELİRLEYEN ETMENLER: LİTERATÜR İNCELEMESİ Öz   PDF
ERGÜN KÜÇÜK
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015): SAYI BİLGİSİ Hızlı Yiyecek İçecek İşletmesi Servis Sisteminin Bekleme Hattı Modeliyle Analizine Yönelik Bir Uygulama Öz   PDF
Abdulkadir UYRUN, Mehmet Selami YILDIZ
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HİZMET EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE Öz   PDF
Hayriye Atik
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN KURUM İÇİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ Öz   PDF
Tuğçe Gürel
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HİZMET KALİTESİ VE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE MÜŞTERİ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ Öz   PDF
Resul Usta, Salih Memiş
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HİZMET MALİYETLERİNİN STOKLAR HESAP GRUBUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ ve SAĞLIK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
RAMAZAN YANIK
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES HİZMET ODAKLILIĞIN ÇALIŞAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Selim Said Eren, Nevriye Ayas, Müfide Şule Eren
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HOLDİNG ŞİRKETLERDE MALİ TABLOLARIN KONSOLİDASYONU Öz   PDF
Fikret Otlu
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES IN PERU: A TEST FOR THE PERMANENT INCOME HYPOTHESIS Öz   PDF
Halit Yanıkkaya
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Hukukun kaynakları Öz   PDF
Paul Bockelmann, Çev. F. Nur Başar
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB’DE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Mert Ural, Erhan Demireli
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ İbn Haldun'da devlet görüşü (Birinci Kısım) Öz   PDF
Recep Yumuk
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1981): İŞLETME DERGİSİ İbn Haldun'un iktisadi faaliyetin yeri, önemi ve tesirleri Öz   PDF
İbrahim Erol Kozak
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ İÇ BORÇLARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Serap BEDİR, Kerem KARABULUT
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİME ETKİSİ Öz   PDF
Şaban Uzay
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES içindekiler 2015 cilt:29 sayı:2 Öz   PDF
Elif Colakoglu
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İÇSEL BATIK MALİYETLER VE PİYASA YAPISI: SUTTON’IN TEORİK ANALİZİ ÜZERİNE NOTLAR Öz   PDF
M. Akif ARVAS
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İÇSEL BÜYÜMENİN KAYNAKLARI Öz   PDF
Osman Demir, Adem Üzümcü
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İFLASIN ERTELENMESİ TALEPLERİNİN KARARA BAĞLANMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: FİRMA DEĞERİ TEMELLİ YAKLAŞIM Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. İsrafil ZOR, Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT, Öğr. Gör. Sezer ÖKSÜZ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İHRACAT KAZANÇLARIND AKİ İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1970-2000) Öz   PDF
Erol Çakmak, M. Kemal Değer
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İHRACATÇI DAVRANIŞINA GÖRE İHRACAT POLİTİKASI Öz   PDF
Gülçimen Yurtsever
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İHRACATIN SEKTÖREL YAPISI ve ÜLKELERE DAĞILIMININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Vedat KAYA, İbrahim HÜSEYNİ
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE DENEYİMİ (1980-2006) Öz   PDF
M. Kemal DEĞER
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İHTİYATLILIK İLKESİNİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Mustafa Demirci
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI İKİ DÜZEYLİ BİR TEDARİK SİSTEMİNDE SATIN ALMA VE DAĞITIM KANALI STRATEJİLERİNİN SEÇİMİ Öz   PDF
İbrahim GÜRLER, Mert TOPOYAN, Mehmet Emre GÜLER
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ömer Torlak, Müjdat Özmen
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI İKİ SAFHALI ÖRNEKLEME YÖNTEMİNDE MEDYAN TAHMİN EDİCİLERİ Öz   PDF
Sibel AL, Hülya ÇINGI
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Teori ve Uygulama Öz   PDF
Emine Kılavuz, Yasemin Dumrul
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İKTİSADİ BÜYÜMEDE FİNANSAL GELİŞMENİN ETKİSİ: D-8 ÜLKELERİNDE NEDENSELLİK İLİŞKİS Öz   PDF
Murat NİŞANCI, İlyas KARABIYIK, Metin UÇAR
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ İktisadi kalkınma ve teknoloji Öz   PDF
Ş. Mustafa Ersungur
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İKTİSADİ KALKINMANIN DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Cem Saatcioğlu, Orhan Karaca
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDE EKONOMİK ETKİNLİK Öz   PDF
Fehim BAKIRCI, Adem BABACAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ İktisatta metod ve ilimler tasnifindeki yeri Öz   PDF
Beşir Atalay
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ILICA ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARININ İŞ MEMNUNİYETİ, ERGONOMİK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ STRESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öz   PDF
M. Dursun KAYA, Dilşad GÜZEL, Betül ÇUBUKÇU
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Ilıca'nın eknomisine tesir eden Öz   PDF
Nail Kağızmanlıoğlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Ilıca'nın ekonomisine tesir eden tabii ve beşeri faktörleri üzerine bir araştırma Öz   PDF
Nail Kağızmanlıoğlu
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İLK HALKA ARZLARDAKİ DÜŞÜK FİYATLANDIRMANIN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ahmet Kurtaran
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İMALAT FİRMALARININ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ISO 1000 FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Selçuk Perçin
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İMALAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ VERİMLİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Öz   PDF
Serdar Kurt, Harun Terzi
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İMALAT SANAYİNİN GELİŞİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ: BRICS+SEÇİLMİŞ YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ (1992-2012) Öz   PDF
Vedat KAYA, Ömer YALÇINKAYA
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİ: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BİR KOBİ UYGULAMASI Öz   PDF
Orhan Küçük, Fatih Ecer
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI Öz   PDF
Hatice CENGER
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ IN THE CONTEXT OF THE ISE COMPARISON OF FAMA-FRENCH’S 3 FACTOR MODEL AND CARHART’S 4 FACTOR MODEL 1996 – 2009 Öz   PDF
Turan ÖNDEŞ, Selçuk BALI
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ IN THE LONG-RUN, FORECASTING OR SCENARIO? Öz   PDF
Ali Ender Altunoğlu
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016): Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ İNDİRİM MARKETLERİNDE MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ, MÜŞTERİ SADAKATİ VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİ Öz   PDF
Hatice Dağcı Büyük, Aysel ERCİŞ
 
Toplam 963 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1300 4646