Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİRMALARDA İÇ DENETİM VE NOKSANLIK-FAZLALIK İLİŞKİSİ Öz   PDF
Turan Öndeş
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİRMALARIN FİNANSMAN SORUNUNA ALTERNATİF OLARAK GİRİŞİM SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİNİN KULLANIMI: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Bekir ELMAS, Hakan YILMAZ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİRMALARIN ÖLÇEKLERİYLE KRİZDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF
İbrahim Halil EKŞİ
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİSHER HİPOTEZİ'NİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1989-2001 Öz   PDF
Erol Çakmak, Hayatı Aksu, Selim Başar
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Öz   PDF
Veli Yılancı
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASINDA PARA KURULU SİSTEMİ VE TÜRKİYE Öz   PDF
Rahmi Yamak, Haydar Akyazı
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİYAT/KAZANÇ ORANININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Mukadder Horasan
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Fiyatlandırma kararlarında katkı paylarından yararlanma Öz   PDF
Nihat Küçüksavaş
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Fonların kullanımları tablosu / Çalışma sermayesindeki değişiklik ve bunun doğurduğu neticeler Öz   PDF
H.A. Finney, Herbert E. Miller, Muammer (Çev.) Erdoğan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FORECASTING OF FUTURE SUPPLY IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING PROCESS: EXTERNAL ANALYSIS Öz   PDF
Ali Aksoy, Yusuf Çobanoğlu
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FORMALIZATION AND ITS EFFECTS ON WORK OUTCOMES OF TEACHERS: THE ROLE OF POTENTIAL MODERATORS Öz   PDF
Halis Demir
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Süleyman Dündar, Fatih Ecer, Şuayib Özdemir
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI GAYRİ SAFİ MİLLİ HÂSILA VE NÜFUS İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ —TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA— Öz   PDF
E. Muhsin DOĞAN, Gürkan ÇALMAŞUR
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE DEĞERLERİ Öz   PDF
Ahmet ÖZKİRAZ, Müşrike Nazan Arslanel, Taylan Şengül
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GEÇİCİ (EPHEMERAL) TAKIMLARDA AMACIN AÇIKLIĞI, HIZLI BİLGİ YA YILIMI VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Ali E. Akgün, Halit Keskin, Mehtap Özdemir
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE "YENİ ÖZEL SEKTÖR" GELİŞİMİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ Öz   PDF
M. Alper Demirbugan
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Geleneksel yönetim anlayısından modern yönetim Öz   PDF
Feyzullah Eroğlu
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİDEN İNDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Hasan Bülent Kantarcı
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Gelir vergisi sistemimiz içerisinde kadının yeri Öz   PDF
Sabahat Avşar
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GELİŞEN PİYASALARDA HİSSE SENEDİ GETİRİSİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
HASAN AYAYDIN
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunu ve kendi kaynaklarına daha çok dayanma ilkesi Öz   PDF
O. Fadaka, Cevat Gerni
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GENÇ PAZARIN SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sevtap Ünal, Aysel Erciş
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GENEL İMALAT MALİYETLERİNİN DAĞITIMINDA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİ VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Fikret Otlu, Yusuf Cahit Çukacı
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ Genel olarak manevi tazminatın şartları ve sonuçları Öz   PDF
Nur Başar
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GERÇEK VE İDAEL ÖZ KİMLİK UYUMUNUN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİGARA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Hüseyin Kurtuldu, Zühal Çilingir
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Gerilim; Kaynakları, belirtileri ve azaltıcı önlem ve teknikler Öz   PDF
Nurullah Genç
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GIDA BANKACILIĞI VE MUHASEBESİ Öz   PDF
Nuraydın TOPCU, Abdulkadir KAYA
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Tuncer ÖZDİL, Aynura TURDALİYEVA, Cunus GANİYEV
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GİRİŞİMCİ ADAYLARININ RİSK ALMAYA YATKINLIK ÖZELLİĞİNİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Öz   PDF
Murat Kayalar, Nuri Ömürbek
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GİRİŞİMCİLERİN STRES İLE BAŞEDEBİLMESİNDE TİNSEL DEĞERLERİN ETKİSİ Öz   PDF
Abdurrahim EMHAN, Celal ÇAYIR
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ANLAYIŞI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Fatih Çağla Karcıoğlu, Erdoğan Kaygın
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GLOBAL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARININ ÜRÜN SAHİPLİĞİNE GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ: DİNAMİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Yunus Dursun
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ VE UYGULANABİLİRLİKLERİ Öz   PDF
Levent Yahya ESER
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Göç ve pazarlama ilişkisi üzerine bir saha araştırması Öz   PDF
Recai Çınar
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GÖÇ-TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’NİN TÜKETİM MALI İHRACATI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Özge BUZDAĞLI, Alaattin KIZILTAN
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI GRANGER-NEDENSELLİK SINAMALARINA YENİ YAKLAŞIMLAR Öz   PDF
Erdal ATUKEREN
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Green IT Ürün Tercihlerinde Tüketici Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti Öz   PDF
ikram Daştan, Cem Gürler
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GSM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİ, MEMNUNİYETİ, DEĞİŞTİRME MALİYETİ ve GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Gökhan Özer, Serkan Aydın
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE STATİK ETKİLERİ: 1980-1995 / 1996-2013 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öz   PDF
Nurdan Kuşat
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ Öz   PDF
Alaattin Kızıltan, Mustafa Ersungur, Özgür Polat
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Güney İtalya'nın Matera Bölgesinde Hayvancılığın Yaygın olduğu tarım işletmelerine yöneylem metodunun uygulanması ile farklı yatırım düzeylerinde geliri maksimize eden işletmel tiplerin seçimi Öz   PDF
Besim Akın
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ: YÖNTEMLER VE UYGULANABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Hasan Kürşat Güleş, Thomas F. Burgess
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1981): İŞLETME DERGİSİ Günümüzde maliyet muhasebeninin fonksiyonları veri kaynakları ve ilkeleri Öz   PDF
Celaleddin Atamanalp
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Uğur Güllülü, Burcu Candan, Şükrü Yapraklı, Kerem Karabulut
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE SAHAYA DAYALI ORAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ Öz   PDF
Pınar Eraslan Yayınoğlu
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HARBERGER-LAURSEN-METZLER ETKİSİ: LİTERATÜR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Rahmi Yamak, Abdurrahman Korkmaz
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HARCAMA-VERGİ GELİRİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Harun Terzi, Sabiha Oltutular
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HARMONISATION EFFORTS BY INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE AND THEIR IMPACT: A REVIEW PAPER Öz   PDF
Zeki Doğan, Turgut Çürük, Zeynep Türk
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BÖLÜM MALİYET ANALİZİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
M.Mustafa KISAKÜREK
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Süleyman Yükçü, İbrahim Yüksel
 
Toplam 963 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300 4646