Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EMEK İŞÇİLERİNDE FAZLADAN ROL DAVRANIŞININ ÖNCÜLÜ: İŞ TATMİNİ Mİ İŞYERİNDE MUTLULUK MU? Öz   PDF
Ali Murat Alparslan
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1981): İŞLETME DERGİSİ Endüstrileşme ve şehirleşmenin bazı sosyal sonuçları Öz   PDF
Joseph A. Kahl, Beşir Atalay
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Enflasyon koşullarında yatırım projelerinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Evcan Uzunlar
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ Öz   PDF
Zehra Abdioğlu, Harum Terzi
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN FİSHER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
mehmet mercan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Öz   PDF
Harun Terzi, Sabiha Oltulular
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ Enflasyonun sermaye bütçelelemesi üzerine etkileri Öz   PDF
Osman Okka
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Enlargement as a Case Showing Deliberative and Reversible Nature of the European Integration Öz   PDF
Yılmaz KAPLAN
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ENTELEKTÜEL SERMAYE RAPORU İÇİNDEKİ SOSYAL BİLGİENTELEKTÜEL SERMAYE RAPORU İÇİNDEKİ SOSYAL BİLGİ Öz   PDF
Nurullah KAYA
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB'DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Nevin Yörük, Neziyet Sema Erdem
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
cetin akkuş
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ERZURUM KENTİ AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TERSİNE LOJİSTİK AĞI TASARIMI VE BİR KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ Öz   PDF
Sibkat KAÇTIOĞLU, Ümran ŞENGÜL
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ERZURUM ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI TALEP ANALİZİ Öz   PDF
Yusuf Akan, E. Muhsin Doğan
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ERZURUM TİCARİ İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIM DÜZEYİ Öz   PDF
Abdullah Naralan
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ERZURUM'DA OTOMOBİLTALEBİNDE ETKİLİ OLAN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Öz   PDF
Ömer Yılmaz
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI EŞANJÖR ÜRETİM HATTINDA SİMÜLASYON KULLANILARAK DARBOĞAZ İSTASYONLARIN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Simge YELKENCİ, Semra TUNALI
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EŞBÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE'DE YAKIT TALEBİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Murat Nişancı
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Eski Hindistan'da iktisadi düşünce Öz   PDF
K.P. Bhatnagar, Satiah Bahadur, Çev. E. Alper Güvel
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ E-S-QUAL KULLANARAK, KİTAP SATIŞI YAPAN WEB-SİTELERİN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BU HİZMET KALİTESİNİN ALGILANAN DEĞER VE SADAKAT NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Uğur GÜLLÜLÜ, Ömer Faruk UÇAN, Turgut KARABULUT
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ Et sanayii işletmelerinde maliyetlerin standartlara göre tesbiti (et kombinaları için bir örnek) Öz   PDF
Celaleddin Atamanalp
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ ETİK İKLİM, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Mustafa BÜTE
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ETİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Muharrem Tuna, Hudaverdi Bircan, Murat Yeşiltaş
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI ETKİNLİĞİN HESAPLANMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE STOKASTİK SINIR YAKLAŞIMI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA) Öz   PDF
Yusuf AKAN, Gürkan ÇALMAŞUR
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ETKİNLİK, ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK KAVRAMLARININ YARATTIĞI KARIŞIKLIK Öz   PDF
Süleyman Yükçü, Gülşah Atağan
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EURO'YA GEÇİŞİN TÜRKİYE'NİN İTHALATINA ETKİSİNİN CHOW KIRILMA TESTİ İLE ANALİZİ Öz   PDF
Recep Karabulut, Ahmet Uğur
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EUROPEAN DEBT CRISIS AND ITS POSSİBLE IMPLICATIONS ON THE ECONOMIES OF DEVELOPING COUNTRIES: TURKEY CASE Öz   PDF
Özgür Topkaya, Halil Özekicioğlu, Hasan Alp Özel
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EVDE, OKULDA VE İNTERNET KAFELERDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ALGILAMALARI VE TERCİH ETTİKLERİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Y. Ziya Ayık
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Faaliyete Dayalı Maliyet Sisteminin Kar Maksimizasyonu Açısından Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması (Implementation of Activity Based Costing in Pricing Decisions on the Purpose of Profit Maximization) Öz   PDF
CEREN ALTUN, MEHMET İLKER KARAKELLEOĞLU, SÜLEYMAN YÜKÇÜ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME VE FAALİYETE DAYALI YÖNETİMİN İŞLETME STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ Öz   PDF
Reşat Karcıoğlu, Gülizar Binboğa
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Factoring, a new financing technique in Turkish Economy Öz   PDF
Turan Öndeş
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF SMALL AND MEDIUM SIZED TOURISM ENTERPRISE (SMETE): A LOGISTICS ANALYSIS AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT POLICY OF OWNER MANAGER Öz   PDF
M. Şerif Şimşek, Nedim Yüzbaşıoğlu
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ Faiz borcu Öz   PDF
Sadrettin Haşıloğlu
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FAKTÖR ANALİZİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLEME ÇALIŞMASI Öz   PDF
Sait Patır
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FAKTÖRLEŞTİRME (EXTRACTION) SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILARAK, VERİ SETİNİN İYİ TANIMLANIP TANIMLANMADIĞININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ebru Özgür
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ Öz   PDF
M. Ensar Yeşilyurt, Filiz Yeşilyurt
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Fayda-Maliyet analizi uygulama (B) Öz   PDF
Faruk Alpaslan
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Fayda-Maliyet analizlerinin teorik yapısı Öz   PDF
Faruk Alpaslan
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANS LITER AT ÜRÜNDE ANOMALÎ KAVRAMI VE ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ Öz   PDF
Bener Güngör
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL AÇIDAN BAŞARILI OLAN İŞLETMELERLE BAŞARISIZ OLAN İŞLETMELER ARASINDA FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA FARKLILIKLARIN TESPİTİ Öz   PDF
M. Yılmaz İçerli, G. Cenk Akkaya
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL BİLGİ SUNUMUNDA BİR ARAÇ OLARAK INTERNET KULLANIMI: İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
M. Banu Durukan, Serdar Özkan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL KRİZLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE ETKİLERİ: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Bir Yaklaşım Öz   PDF
Mehmet Cihangir
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği Öz   PDF
VEYSEL YILMAZ, Merve TUNCAY
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM "EKONOMİK KATMA DEĞER" Öz   PDF
M. Başaran Öztürk
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR VAR MODELİ Öz   PDF
Berer Güngör, Ömer Yılmaz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERDEN FORWARD SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ Öz   PDF
Mehmet KAYGUSUZOĞLU
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FINANSAL TÜREVLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Bener Güngör
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSAL YENİLİKLERİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: İSTANBUL’DAKİ TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
muammer mesci
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİNANSMAN FONU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Fikret Otlu
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ETKİSİ VE ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ: İMKB'DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Gökhan Özer, Murat Özcan
 
Toplam 963 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300 4646