Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ: İHRACAT VE İTHALAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Abdullah TAKIM, Ş. Mustafa ERSUNGUR
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA (Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu) Öz   PDF
Banu Külter, Kartal Demirgüneş
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Değişik piyasa şartları altındaki firmalar için marjinal gelir-talep esnekliği ilişkisi Öz   PDF
Aydın Türkbal
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEMOKRASİNİN TÜRKİYE’NİN İHRACAT VE İTHALATI ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Şakir GÖRMÜŞ, Hakan HOTUNLUOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEMOKRATİK TUTUM VE DEĞERLER AÇISINDAN ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ Öz   PDF
Dursun Bingöl
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası Ve Starbucks Örneği) Öz   PDF
Kadir Deligöz, Sevtap Ünal
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DENGELİ ÖLÇÜM KARTI’NIN HASTANE İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Öz   PDF
Mehmet Selami Yıldız, Önder Kethüda, Mehmet Nurullah Kurutkan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEPENDENCY THEORY: STILL AN APPROPRIATE TOOL FOR UNDERSTANDING THE POLITICAL ECONOMY OF THE MIDDLE-EAST? Öz   Başlıksız
Hamza Ateş, Muharrem Es, Yüksel Bayraktar
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI Öz   PDF
Yavuz Kılağız, Ahmet Baran, İsmet Ulusu
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEVELOPMENT DYNAMIC AND NORTH SOUTH RELATIONS: UNEQUAL EXCHANGE AND THE DILEMMA OF FOREIGN DEBT IN RELATION TO SOUTH KOREA SAMPLING (1990-2004) Öz   PDF
Mehmet Şişman
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEVELOPMENT OF MARKET CULTURE IN THE POST - 1989 PERIOD OF POLAND Öz   PDF
Hakan Samur
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEVLET HASTANELERİNİN 1998-2001 YILLARI ARASI VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE GÖRECE VERİMLİLİK ANALİZİ: YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Aslan Gülcü, Şule Özkan, Hasan Tutar
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEVLET TEŞVİKLERİ VE ERZURUM’DA TARİHSEL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Öz   PDF
M. Faruk ÇATAL
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DEVLETÇİLİĞİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ Öz   PDF
Rüstem Barış Yeşilay
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1981): İŞLETME DERGİSİ Die Türkischen sozialversicherungsgellschaften: Entwicklung und finanzprobleme. (Eime Untresüchung der Jahre 1972-79) Öz   PDF
Yunus Kishalı
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DİJİTAL BÖLÜNME, DİJİTAL YOKSULLUK VE ULUSLARARASI TİCARET Öz   PDF
Cemalettin KALAYCI
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Dikey emagrasyon ile büyüme Öz   PDF
A. Kontsoyiannis, Çev. E. Muhsin Doğan
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DİNAMİK PROGRAMLAMA VE BİR ECZA DEPOSUNUN ŞEHİR İÇİ İLAÇ DAĞITIMINA ALTERNATİFLİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ Öz   PDF
Sait Patır
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1965-2007) Öz   PDF
Doğan Uysal, Hüseyin Özer, Mehmet Mucuk
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ VE BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
A. Asuman Akdoğan, Korhan Karacaoğlu
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Dış Politika ve Basın: Avrupa Birliği Müzakere Tarihi Alma Sürecinde Hürriyet Gazetesi Öz   PDF
Bulut GÜRPINAR
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞ TİCARET VERGİLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Öz   PDF
menşure kolçak
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Celal KIZILDERE, Burhan KABADAYI, Ömer Selçuk EMSEN
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞ YARDIMLARDA DESTEKLEYİCİ BİR UNSUR OLARAK KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Süleyman Çağrı GÜZEL
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Bayram Güngör, Serdar Kurt
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DIŞLAMA (CROWDING-OUT) ETKİSİ AÇISINDAN KAMU HARCAMALARI POLİTİKASI VE TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Öz   PDF
Niyazi Özker
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DO THE ADVANCES IN INFORMATION TECHNOLOGIES COMPLICATE THE CONDUCT OF MONETARY POLICY? Öz   PDF
Erdal Demirhan, Gökhan Demirtaş
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI Öz   PDF
Ali Eren Alper, Gürçem Oransay
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Filiz Kardiyen
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE REVÎSED SİMPLEKS ALGORİTMAYA DAYALI BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRME UYGULAMASI Öz   PDF
Sibkat Kaçtıoğlu, Pakize Erdoğmuş
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İMALAT SANAYİİNİN REKABETÇİ ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Osman Demirdöğen
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI Öz   PDF
İnci Kayhan Kuzgun
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ Öz   PDF
İnci Kayhan Kuzgun
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAŞANAN YÖNETİM SORUNLARI Öz   PDF
G. Mine Altuniş Gerni
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TEMEL EĞİLİMLER Öz   PDF
M. Alper Demirbugan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Adem Tüzemen, Aşkın Özdağoğlu
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ VE YURTİÇİ YATIRIMLAR: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE NEDENSELLİK TESTLERİ (1988-2007) Öz   PDF
Haluk KOÇ, M. Kemal DEĞER
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DUYGUSAL ZEKA TAKIM ÖĞRENMESİ İLİŞKİSİ: YAZILIM GELİŞTİRME TAKIMLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ayşe GÜNSEL, Ali E. AKGÜN, Halit KESKİN
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DUYGUSAL ZEKÂ VE LİDERLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: Polis Teşkilatı Örneği Öz   PDF
Murat Delice, Murat Günbeyi
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EFEKTİF EURO KURUNDAKİ BELİRSİZLİĞİN EURO BÖLGESİ İHRACATINA ETKİSİ Öz   PDF
Mustafa Uysal, Bülent Doğru
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Effect of Personalized Price on Decision Making Process on Internet Öz   PDF
Aysegul Sagkaya Gungor, İsmail Kaya
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EFFECTS OF MANUFACTURING CAPABILITY CHOICES ON BUSINESS PERFORMANCE Öz   PDF
Selçuk Perçin, Talha Ustasüleyman
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
H. Nejat Basım, Harun Şeşen
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ BAZI ÜST KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF ()   PDF
salih börteçine avcı, Önder Barlı, İbrahim Avcı
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EĞİTİM VE İKTİSADİ GELİŞME: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NİN ERZURUM İL EKONOMİSİ VE SOSYAL YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Recai Çınar, Ö. Selçuk Emsen
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EKONOMİDEKİ KUR BELİRSİZLİĞİ VE ŞOKLARININ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNE ETKİSİ: 1989-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Sibel Cengiz
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü:Türkiye Örneği (1987-2010) Öz   PDF
vedat kaya, ömer yalçınkaya, ibrahim hüseyni
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE AVRASYA BİRLİĞİ’NİN OLABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Bahar Şanlı
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EKONOMİK KALKINMADA BEŞERİ SERMAYENİN ROLÜ Öz   PDF
Abdullah Keskin
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1981): İŞLETME DERGİSİ Ekonomik uygulamalar ile birlikte stabilite teoremleri Öz   PDF
Paul Champsaur, Jaques Dreze, Claude Henry, Çev. Faruk Alpaslan
 
Toplam 963 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300 4646