Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÖLGESEL EŞİTSİZLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ömer Yılmaz
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU Öz   PDF
BENAZİR ÖZTÜRK, ELİF ÇOLAKOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÖLGESEL KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: ÇEVRE/YENÎLİKÇI ÇEVRE YAKLAŞIMI Öz   PDF
Murat Çetin
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BORSA İSTANBUL’DAKİ İLK HALKA ARZLARDA İLK GÜN DÜŞÜK FİYAT ANOMALİSİ Öz   PDF
Durmuş YILDIRIM, Aydoğan DURSUN
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BOX-JENKINS VE YAPAY SİNİR AĞI MODELLERİ İLE ENFLASYON TAHMİNİ Öz   PDF
Murat AKDAĞ, Vecihi YİĞİT
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BULANIK AĞIRLIKLANDIRMA VE BULANIK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMİŞ İŞGÖREN DEĞERLEME SİSTEMİ Öz   PDF
Ahmet Baran, Yavuz Kılağız
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Talha USTASÜLEYMAN, Selçuk PERÇİN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Neşe Yalçın Seçme, Ali İhsan Özdemir
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI BULANIK EŞLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE TERCİHLERİNİ BELİRLEYEN HEDEFLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Emine İKİKAT TÜMER, Bülent MİRAN, Avni BİRİNCİ
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI BULANIK KÜMELEMEDE EN UYGUN KÜME SAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Faruk ALPASLAN, Necati Alp ERİLLİ, Ufuk YOLCU, Erol EĞRİOĞLU, Ç. Hakan ALADAĞ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BULANIK UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI İLE YEŞİL KART BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Öz   Başlıksız ()   PDF
Ahmet BARAN, Yavuz KILAĞIZ, Adem KELEŞ
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ Öz   PDF
Gökhan AKYÜZ AKYÜZ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÜTÇE AÇIKLARI İLE PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ Öz   PDF
C. Yenal Kesbiç, Ercan Baldemir, Esat Bakımlı
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE’NİN ZAMANLARARASI BORÇLANMA KISITININ TESTİ (1980–2004) Öz   PDF
Sabri Azgün, Murat Taşdemir
 
Cilt 28, Sayı 2 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ "Bütçe Saydamlığı ve Ekonomik Özgürlüğün Yolsuzluk Üzerindeki Etkisi" Öz   PDF
Gül KAYALIDERE
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÜTÜNLEŞİK KALİTE-ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Öz   PDF
Ekrem Cengiz, Birdoğan Baki, Taner Acuner
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÜYÜK MAĞAZALARDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Azim Öztürk, Y. Selim Güzelsoydan
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN SUNİ TOHUMLAMA YAPTIRMA KARARLARINI BELİRLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Adem AKSOY, Fahri YAVUZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BÜYÜME SÜRECİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
İsmail Sevinç
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Çalışanlara Verilen Yemek Hizmetiyle Örgütsel Özdeşleşme Etkileşimi: Kosova ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Gökdeniz Kalkın, Haluk Erdem
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞANLARDA İŞ DOYUMU: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ayşen Temel Eğinli
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ali Çağlar GÜLLÜCE, Erdoğan KAYGIN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞANLARIN İŞ STRESİ ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUMDA İLAÇ MÜMESSİLLERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Şükrü Yapraklı, Mustafa Kemal Yılmaz
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Çalışanların örgütsel kararlara katılmasında ailenin rolü (Ankara ve Erzurum'daki iki işletmenin karşılaştırılması) Öz   PDF
Ayşe İrmiş
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK TACİZ ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ Öz   PDF
Fatma Polat
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞANLARIN “ÖRGÜTSEL SES VE SESSİZLİK” ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK NİTELİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Lütfiye ÖZDEMİR, Sevtap SARIOĞLU UĞUR
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Çalışma sermayesi yönetimi Öz   PDF
Gole V.L., Muammer (Çev.) Erdoğan
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞMA SERMAYESİ-KÂRLILIK İLİŞKİSİNİN İMKB ÖRNEĞİNDE 1996-2005 DÖNEMİ ANALİZİ Öz   PDF
Adem Dursun, Yücel Ayrıçay
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK: İŞ YÜKÜ, ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI İLE İLİŞKİLERİ Öz   PDF
Tülay TURGUT
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇALKANTILI ÇEVRE DOKUSU VE ÖRGÜTSEL ÖNCELİKLER Öz   PDF
Atılhan Naktiyok
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ CART ANALİZİ İLE HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARININ ÖZETLENMESİ Öz   PDF
Ayşe Oğuzlar
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ CASH WAQFS AND THEIR ACCOUNTING APPLICATIONS AT THE END OF THE 18th CENTURY IN THE OTTOMAN EMPIRE Öz   PDF
Dilek DEMİRHAN, Türker SUSMUŞ, Seçkin GÖNEN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri Öz   PDF
Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya, Kemal Buzkan
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLİŞKİSİ Öz   PDF
Fatih KARCIOĞLU, Zişan Duygu ALİOĞULLARI
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI ÇEKİM MODELİ: TÜRKİYE’NİN İHRACATI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Özge TATLICI, ALAATTİN KIZILTAN
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Çeşitlendirme prensipleri Öz   PDF
C. Ronald Sprecher, Çev. Reşat Karcıoğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet Suphi ÖZÇOMAK, Murat GÜNDÜZ, Ayhan DEMİRCİ, Emre YAKUT
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇEVRENİN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE BELGE VE BELEDİYE İDARELERİNİN ROLÜ Öz   PDF
Halil Kalabalık
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015): SAYI BİLGİSİ ÇEVRESEL KAYGI, ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİĞİ VE KOLLEKTİVİSMİN, TÜKETİCİLERİN YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Ceyda Tanrıkulu
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇEVRESEL SORUNLARA DAVRANIŞSAL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLMESİNDE SOSYAL PAZARLAMANIN KULLANILMASI Öz   PDF
Levent Gelibolu, Canan Madran
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇEVREYE UYARLANMIŞ KUZNETS EĞRİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Selim Başar, M. Sinan Temurlenk
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ CHANGES IN EXCHANGE RATES AND THE BALANCE OF TRADE: A LITERATURE SURVEY WITH REFERENCE TO TURKEY’S FOREIGN TRADE Öz   PDF
Sinem Kutlu
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ CHANGING FOREIGN TRADE RELATIONS AND TRADE PROBLEMS IN AZERBAIJAN Öz   PDF
Mehmet Dikkaya, Adem Üzümcü
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016): Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Cinsiyet Tüketici Karar Verme Tarzlarını Farklılaştırır mı? Öz   PDF
Tülay YENİÇERİ, Belkıs Dilek Özbezek
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ COĞRAFİ İŞARETLER VE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ummuhan Gökovalı
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇOK BOYUTLU LİDER-İZLEYİCİ ETKİLEŞİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GÜÇ KAYNAKLARININ ROLÜ Öz   PDF
Ahmet ERKUŞ
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ: BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA Öz   PDF
Tamer EREN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Construction Industry in Turkey: An Input-Output Analysis Using the World Input-Output Database (WIOD) For the 2002-2011 Periods Öz   PDF
Zafer Barış Gül
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Current Account Sustainability in Emerging Markets: An Analysis with Linear and Nonlinear Panel Unit Root Tests Öz   PDF
Şeref Bozoklu, Veli Yılancı
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ CUSUM KONTROL GRAFİKLERİ VE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Erhan Oktay, M. Suphi Özçomak
 
Toplam 963 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300 4646