Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OECD PANEL VERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Taner Güney
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YÖNETSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL SİYASETİN AHLÂKİLİĞİ Öz   PDF
Ömer Faruk İşcan
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YÖNETSEL GÜÇLÜLÜK VE ETKİLİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Selen DOĞAN, Faruk ŞAHİN
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Yöresel Ürünlerin Ulusal Pazarlara Açılmasında Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri; Burdur Ceviz Ezmesi Örneği Öz   PDF
Yüksel Köksal
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Yüksek öğretimde yeni bir yapı tesisi Öz   PDF
Sacid Adalı
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Yükseköğretimde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Meslek Yüksekokulları Örneği Öz   Başlıksız   PDF
Mehmet Karahan, Ömür Hakan Kuzu
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YÜKSEKÖĞRETİMİN GETİRİLERİ VE ETKİNLİK SORUNU Öz   PDF
Filiz Gölpek
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YÜKSÖKÖĞRENİMİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ve TAŞRA ÜNİVERSİTELERİNİN ÖNEMİ Öz   PDF
İshak Torun
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YURTDIŞINDA SERMAYE BÜTÇELEMESİ UYGULAMALARI: TÜRK İNŞAAT FİRMALARI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Hüseyin DAĞLI, Kemal Eyüboğlu, Uğur SEVİM
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES YURTİÇİ TASARRUFLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR TARTIŞMA Öz   PDF
Vedat KAYA, Gürkan EFE
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Öz   PDF
Oğuz Kaynar, Serkan Taştan
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ZAMANLARARASI DIŞ DENGE KISITI YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Öz   PDF
mehmet mercan
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ “Örgütlerde Yenilikçilik Ortamı; Özellikli Bir Sektör Olarak Savunma Sanayiinde Durum” Öz   PDF
Hakan EREN, Ali KILIÇ
 
Toplam 963 ögeden 951 - 963 arası << < 15 16 17 18 19 20 


ISSN: 1300 4646