Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ASKERİ HARCAMALAR, AMBARGO VE EKONOMİK BÜYÜME: İRAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Amin AALI, Ömer Selçuk Emsen
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015): SAYI BİLGİSİ Assessment of the Economic Impact of Universities on Their Local Businesses: the Case of Izmir University of Economics Öz   PDF
İlker Daştan
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis of Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences Öz   PDF
Coşkun Polat, Mukaddes Sağlam, Tuğba Sarı
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Öz   PDF
Serap BEDİR, Dilek POLAT, Arzu TURAL DİKMEN
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Atatürk Üniversitesinden "beyin göçü" olayına bir bakış Öz   PDF
Ömer Selçuk Emsen
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ATIF TEORİSİNDE BELİRTİLEN KARİZMATİK LİDER ÖZELLİKLERİNİN ÜÇLÜ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİYLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hasan Gül, Güner Çöl
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKASININ BÖLGELERE ETKİSİ: BELÇİKA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Bilal ŞİNİK, Ramazan Telci
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ SIGMA (SUPPORT FOR IMPROVEMENT IN GOVERNANCE AND MANAGEMENT) PROGRAMI’NIN TÜRK KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI Öz   PDF
Ali ACAR, İsmail SEVİNÇ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE BU SÜREÇTE TÜRKİYE'NİN KONUMU Öz   PDF
Aslan Eren
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İÇİN NE KADAR KARLI?: BİR GENEL DENGE ANALİZİ Öz   PDF
Selahattin Bekmez, Aydın Başarır
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Öz   PDF
Kerem Karabulut, Ş. Mustafa Ersungur, Özgür Polat
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TARIMDA YAPISAL DEĞİŞİM VE TARIMSAL MUHASEBE VERİ AĞININ (FADN) ÖNEMİ Öz   PDF
Gülşen Keskin
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK DİREKTİFLERİ VE TÜRK MEVZUATININ UYUM DÜZEYİ Öz   PDF
Fatma Gündoğdu
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINA BİR BAKIŞ Öz   PDF
Alaattin Kızıltan, Yasemin Kaya
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’NİN YENİLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Serhat BURMAOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ "Azgelişmiş ülkelerde siyasal sistem" tartışmaları üzerine Öz   PDF
Yusuf Bayraktutan
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ Öz   PDF
Seymur Ağayev, Nebiye Yamak
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ Öz   PDF
Muhammed ARDIÇ
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BANKA ÇALIŞANLARINDA İŞ STRESİ VE MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Edip Örücü, Birgül Demir
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDE YÖNETİM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ Öz   PDF
Mehmet AYGÜN, Aslıhan TAŞDEMİR, Ertuğrul ÇAVDAR
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BANKA YABANCILAŞMASININ TÜRKİYE’DEKİ YERLİ VE YABANCI BANKALAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
H. Ali Ata
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ BANKALARDA YURT DIŞI KREDİ KARTI KULLANIM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Ünal GÜLHAN, Abdulkadir KAYA
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BANKALARIN KREDİ KARTI PUAN UYGULAMALARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
İsmail BEKCİ
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Başarılı bir işgücü denetiminin şartları Öz   PDF
Celaleddin Atamanalp
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BATIL İNANÇLARIN YENİLİKÇİLİKTEKİ ROLÜNÜN ANALİZİ Öz   PDF
Nihan Özgüven
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BELEDİYE BAŞKANLARININ VİZYON ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BELDE BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Fatih Yüksel, Osman Çevik, Kadir Ardış
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BELEDİYELERİN ÖZGELİRLERİNİN ARTIRILMASINDA VERGİLENDİRME YETKİSİ: ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA Öz   PDF
A. Kadir Topal
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ahmet Erkuş, Akif Tabak
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB’DE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nevzat Tetik, Ahmet Uğur
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB’DE BİR ARAŞTIRMA Öz   Başlıksız
Nevzat TETİK, Ahmet UĞUR
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ ÇAĞI İŞLETMELERİNDE YENİ ÖRGÜTSEL YAPILANMA Öz   PDF
Adnan Akın
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ELEKTRONİK BAŞVURULARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMASI Öz   PDF
Yavuz Kılağız, Ahmet Baran
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ EKONOMİLERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ OLUŞTURULMASI AÇISINDAN İNOVASYONUN ÖNEMİ Öz   PDF
cem ışık, Gülümser Keskin
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ EKONOMİSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN BİLGİ TRANSFERİNE DÖNÜŞÜMÜNE DAİR BİR LİTERATÜR TARAMASI Öz   PDF
Ali Ekber Akgün, Halit Keskin, Ayşe Günsel
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz
İbrahim Yıldız, Ömer Faruk İşcan
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
ibrahim yıldız, Ömer Faruk İşcan
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Seyfettin Artan, Pınar Hayaloğlu, Nuri Baltacı
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİ İLE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Oya Erdil, Hakan Kitapçı
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİ YÖNETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ Öz   PDF
Gülten Eren Gümüştekin
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Bilgisayar destekli işgücü planlaması Öz   PDF
Osman Demirdöğen
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMASYON SİSTEMLERİ VE BİR UYGULAMA: ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Öz   PDF
Uğur Yavuz, Mehmet Karahan
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLGİSAYAR SİSTEM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER VE TÜRKİYEDEKİ BİLGİSAYAR MERKEZLERİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sibkat Kaçtıoğlu, Üstün Özen
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLİŞİM ODAKLI BİR BÖLÜMDE OKUMANIN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mustafa KESKİNKILIÇ, İbrahim YILDIZ, Sinan KUL
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TUTUMLARI FARKLI ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Lütfiye ÖZDEMİR
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK SAVAŞ Öz   PDF
Abdulkadir Baharçiçek
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Bir Geçiş Dönemine Ait Reklamların Bilgi İçeriği Öz   PDF
tufan özsoy
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİR SİYASAL YOZLAŞMA TÜRÜ OLARAK RÜŞVET VE EKONOMİK ETKİLERİ Öz   PDF
Orhan Çoban
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ BİREYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Öz   PDF
Onur Doğan, Zeki Atıl Bulut, Füsun Kökalan Çımrın
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Bölgesel dengesizlik ve bölgesel kalkınma (Çorum-Çankısı ve Erzurum kırsal kalkınma projelerine mukayeseli bir yaklaşım denemesi) Öz   PDF
Yusuf Bayraktutan
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Bölgesel dengesizlikleri gidermede plan ve projeler Öz   PDF
Alaattin Kızıltan
 
Toplam 963 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300 4646