Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONFEKSİYON YAN SANAYİİNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -Fermuar Sektöründe bir Alan Çalışması- Öz   PDF
Mehmet Haluk Köksal
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Ergün Aktürk, Nazlı Tekman
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONUT TALEP EDENLERİN ÖZELLİKLERİYLE TALEP EDİLEN KONUTUN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Abdulkerim KARAASLAN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KONYA’DAKİ SAĞLIK OCAKLARININ ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Musa ÖZATA, İsmail SEVİNÇ
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Kooperatifçilik ve Türkiye'nin tarım ekonomosindeki yeri Öz   PDF
Sadi Akış
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KREDİ GARANTİ FONU, İŞLEYİŞİ VE ERZURUM'DAKİ KİMİ KOBİ'LERLE BU KONUNUN BİR DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Turan Öndeş
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Nihan ÖZGÜVEN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Bekir ELMAS, Murat YILDIRIM
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Hasan ABDİOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KRİZ ORTAMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİ Öz   PDF
M. Şerif Şimşek, Enver Aydoğan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KUADRATİK PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE MARKOV GEÇİŞ MATRİS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Tuncay Can
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE VİZYON AÇIKLAMASININ İŞLETMENİN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Selen Doğan, Celal Hatipoğlu
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT), ÖRGÜTSEL REKABETÇİ STRATEJİLERİ VE BAŞARIM İLİŞKİSİ Öz   PDF
Aykut Hamit Turan
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİM: ALIŞVERİŞ MERKEZİ MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA Öz   PDF
Zuhal ÇİLİNGİR, Salih YILDIZ, Hüseyin Sabri KURTULDU
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILARIN GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Tülay İlhan
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜLTÜREL RENK KÖRLÜĞÜ: KÜLTÜREL DEĞERLER VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK (MEDIATION) ETKİSİ Öz   PDF
Halis Demir
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜLTÜRÜN ÖRGÜTLERDEKİ ROLÜ: BENİMSENEN TEORİK PERSPEKTİF VE YÖNTEM TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME Öz   PDF
Tülay İlhan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜMELEME ANALİZİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR (KOHONEN AĞLARI) Öz   PDF
Ayşe Oğuzlar
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ Öz   PDF
Ahmet Çelik, Vedat Kaya
 
Cilt 28, Sayı 2 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN BIST’DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SERMAYE YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
M. FARUK ÇATAL
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN MUHASEBE TEMELLİ NEDENLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİ Öz   PDF
ahmet gökgöz
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları Öz   PDF
Vedat Kaya, Adem Türkmen
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Küreselleşmenin Oluşumuna Zemin Hazırladığı Yeni Ekonomik Anlayış: Bilgi Ekonomisi Öz   PDF
Malik Yılmaz
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KÜRESELMALİ KRİZİ ÖNLEMEDE MALİYE POLİTİKASININ ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN KRİZE MALİYE POLİTİKASI CEVABI Öz   PDF
Birol KARAKURT
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ; DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ali Eleren
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016): Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KURUMSAL MARKA İMAJININ KURUMSAL BAĞLILIĞA ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Aysel ERCİŞ, Emre HARORLI
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KURUMSAL YÖNETİM VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN STRATEJİ TERCİHLERİ Öz   PDF
Tülay İLHAN NAS, Kader TAN ŞAHİN, Tarhan OKAN
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KURUMSAL YÖNETİŞİM AÇISINDAN İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ VE İŞLETMELERE ETKİLERİ; ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Fatih Konak, Selçuk Kendirli
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği Öz   PDF
Uğur SADİOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Kuzey Afrika ve Yakın Doğu ülkelerine coğrafi açıdan bir bakış Öz   PDF
Nail Kağızmanlıoğlu
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LEDİR-ÜYE ETKİLEŞİM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE, YÖNETİCİ-AST ETKİLEŞİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTLARI VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME Öz   PDF
Hatice Özutku, Veysel Ağca, Esin Cevrioğlu
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF THE AEGEAN DISPUTE AND ITS IMPLICATIONS FOR TURKEY’S RELATIONS WITH GREECE AND THE EUROPEAN UNION Öz   PDF
Ufuk Alkan
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ FİNANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ALGISI VE BEKLENTİLERİ Öz   PDF
Ercan Özen, Sultan ÖZEK
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LOGİT MODELLER YARDIMIYLA SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN MEVCUT ALTERNATİF ISINMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Kütahya Üzerine bir Uygulama) Öz   PDF
Cüneyt Koyuncu, İbrahim Bakırtaş
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TOKAT SANAYİ SİTESİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Osman Çevik
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ YARDIMIYLA SUÇLU PROFİLİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ayşe Oğuzlar
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LOJİSTİK YETENEKLERİN, STRATEJİ - PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF   PDF
A.Zafer ACAR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ LOJİSTİK YÖNETİMİNDE E-TİCARET MOBİL UYGULAMALARINDA SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mustafa Karadeniz, Ömer Çuhadaroğlu
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MAASTRİCH KRİTERLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ADAY ÜLKELER İLE TÜRKİYE'NİN UYUM DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Yekda Bugay Tekgül
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1978): İŞLETME DERGİSİ Mahatma Gandi'nin makineler ve teknoloji hakkındaki görüşleri Öz   PDF
Cemal Özgüven
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016): Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE KREDİ TEMERRÜT TAKASLARININ BIST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL YAKLAŞIMI Öz   PDF
Murat Eren, Selim Başar
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MAKUL DEĞER MUHASEBESİ VE İŞLETME YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Ahmet Doğan, Şükran Güngör Tanç, Ahmet Tanç
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MALATYA I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI OLUŞAN DİRENÇ İLE İLGİLİ ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Mehmet Tikici
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Miraç Fatih İlgün
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Maliyet dağıtımlarının ve birleşik ürün maliyet artı kar haddi fiyatlarının birlikte tesbiti Öz   PDF
Arnold Schneider, Reşat Karcıoğlu
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MALİYET KONTROL ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN TÜRK OTOMOTİV SANAYİNDE UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Enver BOZDEMİR, Mehmet Suphi ORHAN
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MALİYET KONTROLÜ İÇİN FAALİYET ANALİZİ Öz   PDF
İhsan Yıldıztekin
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MALİYET YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HEDEF MALİYETLEME Öz   PDF
Zeki Doğan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MARKA BAĞLILIĞI VE KİŞİSEL DEĞERLER AÇISINDAN PAZAR BÖLÜMLEME Öz   PDF
Sevtap Ünal, Arzu Deniz, Polat Can
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ MARKA TANIDIKLIĞI VE KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN MARKAYA KARŞI TUTUM VE SATINALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Tülay Korkmaz, F. Bahar Işın
 
Toplam 963 ögeden 451 - 500 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1300 4646