Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 3-4 (1980): İŞLETME DERGİSİ 'Elazığ'da semt pazarının mevcut durumu ve geliştirilmesi imkanları' Öz   PDF
Abit Bulut
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1998): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 13 MART 1992 DEPREMİNDEN BEŞ YIL SONRA ERZİNCAN'DA DEPREM SİGORTASINA KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARI Öz   PDF
Uğur Güllülü
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 18. ASIRDA AVRUPA’DA PARA, BANKA VE MEVDUAT ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN OSMANLI DEVLETİ’NE YANSIMALARI Öz   PDF
Nurullah KARTA
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 191 VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ Öz   PDF
Serkan Acinöroğlu
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1994): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 1983-1992 yılları arasında maliye ve vergi konularında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezi bibliyografyası Öz   PDF
Engin Öner
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 1990 SONRASI GELİŞMELERLE KARS-ARDAHAN-IĞDIR ÜÇGENİ Öz   PDF
Kerem Karabulut
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 1995 SONRASI BÜTÇE UYGULAMALARINA İLİŞKİN HEDEF DENGELER VE BÜTÇESEL ESNEKLİK Öz   PDF
A. Niyazi Özker
 
Cilt 25 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYI 2002-2006 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞAM STANDARTLARI ve YOKSULLUĞA İLİŞKİN MİKRO EKONOMETRİK ANALİZLER Öz   PDF
Özlem AYVAZ KIZILGÖL, Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 2008 YILI EKONOMİK KRİZİNİN UYARI GÖSTERGELERİ VE İMKB İMALAT ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Metin AKTAŞ, Bünyamin ŞEN
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 21.YÜZYILIN ÜRETİM PARADİGMAST:ÇEVİK ÜRETİM Öz   PDF
Birdoğan Baki
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Asuman Akdoğan, Özgür Demirtaş
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM: BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS GELİŞİMİ İÇİN YENİ BİR ARAÇ Öz   PDF
Ferit Ölçer
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 5024 SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR Öz   PDF
Fikret Çankaya, Engin Dinç
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 5S TEKNİĞİ AŞAMALARI VE MAKARNA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
murat çakırkaya, Ömer Emrah Acar
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DENETÇİ SORUMLULUĞU ve BORÇ-ALACAK HESAPLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ Öz   PDF
Ramazan Yanık
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKISH AND KOREAN POLITICAL ECONOMY: ECONOMIC CRISIS PERSPECTIVE Öz   PDF
Gökhan Karsan, Erhan Atay
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A CRITIQUE OF ESTABLISHMENT ENVIRO NMENTALISM IN TURKEY Öz   PDF
Yusuf Şahin
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ A Multistage model of network usage Öz   PDF
Bennet P Lientz
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (2001): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A RESEARCH ABOUT THE PRODUCTION ACTIVITIES OF FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TURKEY Öz   PDF
Erdoğan Gavcar
 
Cilt 22, Sayı 2 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A SIMULATED ANNEALING APPLICATION ON PLOWSHOP SEQUENCING PROBLEM: A COMPARATIVE CASE STUDY Öz   PDF
Güzin Özdağoğlu
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A STATISTICAL CLASSIFICATION STUDY OF COUNTRIES’ HUMAN DEVELOPMENT LEVEL BY DISCRIMINANT ANALYSIS Öz   PDF
Serhat Burmaoğlu, Erkan Oktay
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A THEORATICAL CONSIDERATION ON TARIFFS, QUOTAS AND PARTNERSHIP GAME Öz   PDF
Selahattin Bekmez, Cem. M. Baydur
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A TIME-SERIES CROSS SECTION ANALYSIS of THE ROLE OF FINANCIAL DERIVATIVES IN THE EMERGING MARKET FINANCIAL CRISES OF THE 1990S Öz   PDF
AYÇA SARIALİOĞLU HAYALİ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARI VE BU KİŞİLİK YAPILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ufuk Durna
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ A Univariate Nonlinear Model of the Returns on Istanbul Stock Exchange 100 Index Öz   PDF
Harun Öztürkler
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR Öz   PDF
Şafak Ertan Çomaklı
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AB SÜRECİNDE KKTC'DEKİ BÜTÇE AÇIKLARININ OLUŞUM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Okan Veli Şafaklı
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AB ÜLKELERİ KARŞISINDA TÜRK TARIMININ REKABET GÜCÜ: DİNAMİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Öz   PDF
Mehmet KARACUKA, Ertuğrul Deliktaş, Halil Tunca
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016): Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN NASA-RTLX YÖNTEMİ İLE ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Elif Kılıç Delice
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AĞIZDAN AĞZA PAZARLAMANIN YENİDEN YÜKSELİŞİ Öz   PDF
Eda Atılgan İnan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI Öz   PDF
İrfan Ertuğrul
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (2002): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AKADEMİSYENLERİN YAZILIM KORSANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Üstün Özen
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ALGILANAN ÖRGÜT İKLİMİNİN ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz
Mustafa BÜTE
 
Cilt 25, Sayı 3-4 (2011): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ALTIN FİYATLARININ İMKB 100 ENDEKSİ’NE ETKİSİ ve BU ETKİNİN ÖLÇÜMLENMESİ Öz   PDF
Selçuk Balı, Mehmet Ozan Cinel
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ALTIN İLE HİSSE SENEDİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Mine AKSOY, NURAYDIN TOPCU
 
Cilt 2, Sayı 4 (1977): İŞLETME DERGİSİ Amortisman yöntemlerinin seçim kararı, hangi koşullar altında ve hangi ölçüde yatırım olanaklarının hareket serbestliği için önemlidir? Öz   PDF
Yunus Kishalı
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF POLITICIZATION OF EDUCATION IN TURKEY ON THE RELATIONSHIP WITH EU: CAN THE HUMAN CAPITAL BE THE CONFIDENTIAL CRITERION OF EU? Öz   PDF
Erhan Atay, Gökhan Karsan
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINE UNEMPLOYMENT IN TURKEY Öz   PDF
Osman Peker, Mehmet Bölükbaş
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (2004): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE PREDICTORS OF THE SUBJECTIVE MANAGERIAL CAREER SUCCESS IN TURKEY Öz   PDF
Halis Demir
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AN ESSAY ON GRAMSCI'S CONCEPT OF CIVIL SOCIETY Öz   PDF
Nafiz Tok
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI SEÇİMİ Öz   PDF
Yusuf Ziya AYIK, Yavuz KILAVUZ
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMIYLA EN UYGUN KATI ATIK BERTARAF SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Yasin BALABAN, Birdoğan BAKİ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMIYLA ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK (3PL) FİRMA SEÇİMİ Öz   PDF
AŞIR ÖZBEK
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ Öz   PDF
Ömer Faruk Ünal, Hasan İbicioğlu
 
Cilt 21, Sayı 2 (2007): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ANALYZING CBRT’S FOREX INTERVENTIONS USING EGARCH (2001-2006) Öz   PDF
Özgür Aslan, H. Levent Korap
 
Cilt 8, Sayı 3-4 (1990): İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Anonim ortaklıkta pay sahibi olan tüzel kişilerin, yönetim kurullarındaki temsilcilerinin vasıtasıyla genel kurulda yönetim kurulunun ibrası hususunda oy kullanıp kullanmayacakları Öz   PDF
Sadrettin Haşıloğlu
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2003): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ARAŞTIRMA -GELİŞTİRME MALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-15 (TMS-15) VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TDMS) ESASINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Gülsevil Yıldız
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNDE RİSK UNSURLARI Öz   PDF
Nevin Yönük
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AR-GE PROJELERİNİN SEÇİMİNDE GRUP KARARINA DAYALI BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMI Öz   PDF
Tuba Yakıcı Ayan, Selçuk Perçin
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ AŞIRI KAPASİTE KONTROLÜ VE MALİYET ANALİZİ Öz   PDF
İhsan YILDIZTEKİN
 
Toplam 963 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300 4646