Cilt 30, Sayı 4 (2016)

Cilt 30, Sayı 4 (2016): Cilt 30, Sayı 4 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ PDF
ERGÜN KÜÇÜK
TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Arman Zafer Yalçın, Fatih ÇAKMAK
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJININ TEMEL YETENEKLER VE DİNAMİK KABİLİYETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ PDF
ÖMER FARUK COŞKUN, Adnan ÖZYILMAZ
Toplam Faktör Verimliliği: Savunma Sanayi Örneği PDF
Fehim Sırrı BAKIRCI, Rıza Bayrak, Selcan Önal
Çalışanlara Verilen Yemek Hizmetiyle Örgütsel Özdeşleşme Etkileşimi: Kosova ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması PDF
Gökdeniz Kalkın, Haluk Erdem
İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ PDF
Atılhan NAKTİYOK, Ülke Hilal AĞIRMAN
FİRMALARIN FİNANSMAN SORUNUNA ALTERNATİF OLARAK GİRİŞİM SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİNİN KULLANIMI: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Bekir ELMAS, Hakan YILMAZ
NEO-KLASİK BÜYÜME MODELİ KAPSAMINDA İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ:1980-2010 PDF
İbrahim HÜSEYNİ, Erol ÇAKMAK
5S TEKNİĞİ AŞAMALARI VE MAKARNA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
murat çakırkaya, Ömer Emrah Acar
TÜRKİYE'DE TMS-TFRS KAPSAMINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN KALİTE STANDARTLARI AÇISINDAN YETERLİLİĞİ PDF
Reşat KARCIOĞLU, Şakir DIZMAN
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDAN ELDE EDİLEN FAYDALARIN TÜKETİCİ MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Polat Can, İlker Çetin
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Elif Oznur Acar, Andrew Fraker
Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3) PDF
Osman Murat Telatar, Mustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646