Cilt 30, Sayı 3 (2016)

Cilt 30, Sayı 3 (2016): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

TÜRKİYE PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN ÇAY MARKALARININ KONUMLANDIRILMASI PDF
F. Görgün DEVECİ, Erdal ÖZBEY, Sanam EYVAZZADE, Sevtap ÜNAL
Türkiye İçin Hisse Senedi Piyasası ve Finansal Dışa Açıklık İlişkisinin VAR Modeli İle Analizi: (1998:Q1-2013Q1) PDF
Emine Kaya, Alper Veli Çam, Abdulkadir Barut
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN SUNULAN HİZMETLERE YÖNELİK KALİTE ALGISI: İZMİR’DE BİR DEVLET HASTANESİNDE ARAŞTIRMA PDF
Yelda Arısan, NEVZAT DEVEBAKAN
İNDİRİM MARKETLERİNDE MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ, MÜŞTERİ SADAKATİ VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİ PDF
Hatice Dağcı Büyük, Aysel ERCİŞ
PROJE YÜK TAŞIMACILIĞINDA YOL İZİN BELGELERİ ve KURALLARI PDF
Aydın Sarı
KURUMSAL MARKA İMAJININ KURUMSAL BAĞLILIĞA ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA PDF
Aysel ERCİŞ, Emre HARORLI
MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE KREDİ TEMERRÜT TAKASLARININ BIST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL YAKLAŞIMI PDF
Murat Eren, Selim Başar
Cinsiyet Tüketici Karar Verme Tarzlarını Farklılaştırır mı? PDF
Tülay YENİÇERİ, Belkıs Dilek Özbezek
İŞLETMELERDE RADYO FREKANSLI TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ (RFID) KULLANIMININ ALGINAN FAYDASI: BİR HİYERARŞİK ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ PDF
Ramazan Kaynak, Mustafa Karadeniz, Ahmet Durmaz
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI iLE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Nevser Mine TÜKENMEZ, Ahmet Galip GENÇYÜREK, Cengiz Çağrı KABAKCI
ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN NASA-RTLX YÖNTEMİ İLE ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI PDF
Elif Kılıç Delice
Sürdürülebilirlik Maliyeti Örneği Olarak Maden Sahası Restorasyonu PDF
Süleyman Yükçü, Nur Fidancı


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646