Cilt 29, Sayı 4 (2015)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

A STATISTICAL CLASSIFICATION STUDY OF COUNTRIES’ HUMAN DEVELOPMENT LEVEL BY DISCRIMINANT ANALYSIS PDF
Serhat Burmaoğlu, Erkan Oktay
HEMŞİRELERİN ÇATIŞMA VE MESLEKİ BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PDF
Necmettin CİHANGİROĞLU, Bayram ŞAHİN, Abdulkadir TEKE, Yasin UZUNTARLA
ÜLKE RİSKİNİN YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Emine Kaya
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE STATİK ETKİLERİ: 1980-1995 / 1996-2013 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Nurdan Kuşat
YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ PDF
Özgür Topkaya
BİREYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF
Onur Doğan, Zeki Atıl Bulut, Füsun Kökalan Çımrın
İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
Sevgi AYDIN, Mustafa ÇANAKÇIOĞLU, Ferhan EMİR TUNCAY
LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF THE AEGEAN DISPUTE AND ITS IMPLICATIONS FOR TURKEY’S RELATIONS WITH GREECE AND THE EUROPEAN UNION PDF
Ufuk Alkan
TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ PDF
Ş. Mustafa ERSUNGUR, Emine Demet Ekinci
İHRACATIN SEKTÖREL YAPISI ve ÜLKELERE DAĞILIMININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Vedat KAYA, İbrahim HÜSEYNİ
İKTİSADİ KALKINMANIN DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Cem Saatcioğlu, Orhan Karaca


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646