Cilt 29, Sayı 2 (2015)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

içindekiler 2015 cilt:29 sayı:2 PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ PDF
Abdulkadir Tuna, Selma Öner, Hakan Öner
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ PDF
ÖZGE KORKMAZ
YURTİÇİ TASARRUFLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR TARTIŞMA PDF
Vedat KAYA, Gürkan EFE
KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ PDF
Ahmet Çelik, Vedat Kaya
Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing) PDF
Mehmet Suphi ORHAN, ENSAR AĞIRMAN
TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET PDF
Hümeyra Burucu, Filiz Yıldız Contuk, Bener Güngör
BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU PDF
BENAZİR ÖZTÜRK, ELİF ÇOLAKOĞLU
YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OECD PANEL VERİ ÖRNEĞİ PDF
Taner Güney
KİŞİLİĞİN KARANLIK YÖNÜNÜN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ PDF
Pelin Kanten, Murat Yeşiltaş, Ramazan Arslan
HİZMET ODAKLILIĞIN ÇALIŞAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Selim Said Eren, Nevriye Ayas, Müfide Şule Eren
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Cüneyt KILIÇ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646