Cilt 29, Sayı 1 (2015)

SAYI BİLGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE YÖNETİCİLERİN ALGISI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Durmuş Yörük
Hızlı Yiyecek İçecek İşletmesi Servis Sisteminin Bekleme Hattı Modeliyle Analizine Yönelik Bir Uygulama PDF
Abdulkadir UYRUN, Mehmet Selami YILDIZ
Yapay Sinir Ağları Metodu ile Yunanistan Krizini Etkileyen Major Faktörlerin Belirlenmesi PDF
Bilal Solak, Nevzat Tetik, Mehmet Karahanlı
Assessment of the Economic Impact of Universities on Their Local Businesses: the Case of Izmir University of Economics PDF
İlker Daştan
MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK İKİLEM VE ETİK KARAR ALMA KONULARINDA FARKINDALIK OLUŞTURMA: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Abdulkerim DAŞTAN, Yaşar BAYRAKTAR, Uğur BELLİKLİ
Muhasebe Bürolarında Meslek Mensupları Tarafından Muhasebe Paket Programı Seçimi (Konya Örneği) PDF
HÜSEYİN ÇETİN, TEVFİK EREN
STRATEJİK YÖNETİM YAZINININ ENTELEKTÜEL YAPISINDA DEĞİŞİM: 2001-2013 YILLARI ARASI BİBLİYOMETRİK BİR DEĞERLENDİRME PDF
Çimen Karataş Çetin, Didem Özer Çaylan
ÇEVRESEL KAYGI, ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİĞİ VE KOLLEKTİVİSMİN, TÜKETİCİLERİN YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Ceyda Tanrıkulu
ÜÇÜNCÜ YOL POLİTİKALARINDA YENİ KAMU YÖNETİMİNİN İZLERİ PDF
Demokaan Demirel
Neoliberal Yönetimsellik, Çalışma İlişkileri ve “Girişimci Özne” PDF
Ezgi Ören
ÖRGÜTLERDE SOSYAL DESTEK KAPSAMINDA AİLE VE AMİR DESTEĞİNİN İZDÜŞÜMLERİ PDF
Özgür DEMİRTAŞ
VZA SÜPER ETKİNLİK MODELLERİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: KAPADOKYA’DA FAALİYET GÖSTEREN BALON İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Nuri Özgür DOĞAN
MOBİL VİRAL İLETİŞİMDE TUTUM, NİYET VE DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖLÇÜLMESİ: ERZURUM’DA BİR ARAŞTIRMA PDF
AYSEL ERCİŞ, HATİCE AYDIN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646