Cilt 28, Sayı 4 (2014)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İçindekiler

SAYI BİLGİSİ

SAYI BİLGİSİ PDF
Elif Colakoglu

Makaleler

KADIN YÖNETİCİLERDE KARİYER ENGELLERİ: “CAM TAVAN SENDROMU” ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Yeliz Leblebici, Fatih Karcıooğlu
A TIME-SERIES CROSS SECTION ANALYSIS of THE ROLE OF FINANCIAL DERIVATIVES IN THE EMERGING MARKET FINANCIAL CRISES OF THE 1990S PDF
AYÇA SARIALİOĞLU HAYALİ
ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ PDF
Ömer Faruk Ünal, Hasan İbicioğlu
TMS VE TFRS KAPSAMINDA, GELECEK AYLARA VE YILLARA AİT GİDERLERİN DÖNEMSEL OLARAK MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR PDF
Şakir DIZMAN
Karar Ağaçlarıyla Öğrenci Verilerinin Sınıflandırılması PDF PDF
Mehmet Ali Alan
KURUMSAL YÖNETİŞİM AÇISINDAN İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ VE İŞLETMELERE ETKİLERİ; ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Fatih Konak, Selçuk Kendirli
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖĞRENME ARACI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE TUR OPERATÖRLERİNE YÖNELİK ŞİKAYETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ö. Devrim Yılmaz
İŞ TALEPLERİ-KAYNAKLARI MODELİ: İŞTALEPLERİNİN, YÖNETİCİ DESTEĞİNİN VE OTONOMİNİN İŞE GÖNÜLDEN ADANMA İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Seçil Taştan
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİNDE AŞK ROMANLARININ ROLÜ: MUAZZEZ TAHSİN BERKAND’LA İZDİVAÇ PDF
Kadir Dede
MUŞ İLİNİN GELİŞME POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ PDF
Şaban Mustafa ERSUNGUR, Mehmet Barış ASLAN
ÜÇ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN GEÇERLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR İNCELEME PDF
ENDER ÇOŞKUN, Önal ÇINAR
Current Account Sustainability in Emerging Markets: An Analysis with Linear and Nonlinear Panel Unit Root Tests PDF
Şeref Bozoklu, Veli Yılancı
MUHASEBE STAJYERLERİNİN MESLEK MENSUPLARINDAN VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN BEKLENTİLERİ: MANİSA İLİ ARAŞTIRMASI PDF
Emre KAPLANOĞLU
MENKUL KIYMET PİYASALARI EKONOMİK BÜYÜMENİN BİR DİNAMİĞİ MİDİR? GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Abdulkadir Kaya


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300 4646